I tom anglojęzyczny PTSM poświęcony relacjom regionalnym

I tom anglojęzyczny PTSM poświęcony relacjom regionalnym

Z przyjemnością informujemy, że w szwajcarskim wydawnictwie Peter Lang ukazała się monografia pt. Global Politics in the 21st Century: Between Regional Cooperation and Conflicts (Peter Lang, Berlin et al. 2019, ss. 309) współredagowana przez prof. Andrzeja Manię, dr. Marcina Grabowskiego oraz dr. Tomasza Pugacewicza.

Publikacja poświęcona jest przede wszystkim problematyce regionalizmu w stosunkach międzynarodowych, zarówno w odniesieniu do integracji regionalnej, jak i rywalizacji w poszczególnych częściach świata. Łącznie liczy ona dwanaście rozdziałów. Fragmenty dostępne są w serwisie Academia.edu.

Inspiracją do powstania tomu była VII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych Myśleć globalnie, działać regionalnie: studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych, zorganizowana na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w dniach 9–10 listopada 2017 r.

Książka została wydana w serii International Relations in Asia, Africa and the Americas, której redaktorami są prof. Andrzej Mania i dr Marcin Grabowski.

W przygotowaniu znajduje się II tom poświęcony polityce USA w poszczególnych regionach świata.

Dwie polskojęzyczne prace zbiorowe PTSM o regionalizacji w stosunkach międzynarodowych

Dwie polskojęzyczne prace zbiorowe PTSM o regionalizacji w stosunkach międzynarodowych

Dwie polskojęzyczne prace zbiorowe PTSM o regionalizacji w stosunkach międzynarodowych

Miło nam poinformować, że na rynku księgarskim są już dostępne od pewnego czasu dwie polskojęzyczne pracy zbiorowe traktujące o szeroko rozumianym zjawisku regionalizacji w stosunkach międzynarodowych.

Pierwsza z wymienionych publikacji nosi tytuł Problemy regionalne Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu u progu XXI wieku i ukazała się pod redakcją Andrzeja Mani, Marcina Grabowskiego oraz Joanny Mormul (PTSM & Rambler, Warszawa 2018, ss. 276). Łącznie w tomie ukazało się trzynaście artykułów (zob. spis streści).

Druga z wymienionych publikacji ukazała się pod tytułem Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie między globalizacją a regionalizacją a funkcję redaktorów pełnili Andrzej Mania, Piotr Bajor, Tomasz Pugacewicz oraz Anna Wyrwisz (PTSM & Rambler, Warszawa 2018, ss. 220). Łącznie w tomie ukazało się dziewięć rozdziałów (zob. spis streści).

Inspiracją do powstania tomów była VII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych Myśleć globalnie, działać regionalnie: studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych, zorganizowana na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w dniach 9–10 listopada 2017 r.

6th European Workshops in International Studies 2019 – The Next 100 Years of International Relations – relacja

6th European Workshops in International Studies 2019 – The Next 100 Years of International Relations – relacja

W dniach 26-28 czerwca 2019 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ odbyły się European Workshops in International Studies – największe w Europie warsztaty z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych z udziałem ponad 300 badaczy z całego świata. Warsztaty organizowane są od sześciu lat przez EISA (European International Studies Association), a ich celem jest stworzenie platformy do intensywnej wymiany poglądów między badaczami zainteresowanymi tą samą tematyką. Specyficzna forma pracy warsztatów, która zdecydowanie różni się od tradycyjnych konferencji, stwarza doskonałą okazję dla ożywionych dyskusji, a także sprzyja powstawaniu nowych grup badawczych, składających się z osób reprezentujących różne ośrodki.

Organizatorzy wydarzenia zadbali o to, aby uczestnicy EWIS będący członkami PTSM pokrywali jedynie połowę opłaty za udział w przedsięwzięciu. W stosunku do warsztatów tego typu z 2018 r., w 2019 r. odnotowano 30-krotny wzrost udziału przedstawicieli z Polski. W praktyce oznaczało to, że ok. 10% wszystkich uczestników EWIS pochodziło z Polski. Ponadto w 2019 r. aż cztery warsztaty były kierowane lub współkierowane przez przedstawicieli polskiego środowiska naukowego, więc aż 15% warsztatów zorganizowali badacze z polskich ośrodków.

Kształt programowy EWIS co roku nadaje dwójka badaczy. W bieżącym roku była to, pochodząca z Estonii, dr Maria Mälksoo z Uniwersytetu w Kent (reprezentująca EISA) oraz prof. dr hab. Artur Gruszczak z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tegoroczne warsztaty zatytułowane „The Next 100 Years of International Relations” nie tylko przypominały rocznicę powstania dyscypliny, ale także odwoływały się do trwającej obecnie transformacji międzynarodowego ładu.

Realizacja całego przedsięwzięcia odbyła się dzięki inicjatywie i wsparciu European International Studies Association. Sukces zabiegów UJ o prawo do organizacji EWIS nie byłby jednak możliwy bez wsparcia jedynej afiliowanej w Europie Środkowej członkini zarządu EISA, dr hab. Anny Wojciuk z Uniwersytetu Warszawskiego, która zapewniła poparcie dla tej propozycji ze strony władz wspomnianego stowarzyszenia.

W realizację EWIS byli także zaangażowani przedstawiciele trzech jednostek INPiSM UJ: prof. Gruszczak z Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego i dr Magdalena Kozub-Karkut z Zakładu Teorii Polityki i Państwa, a także prof. dr hab. Andrzej Mania i dr Tomasz Pugacewicz z Katedry Polityki Międzynarodowej i Historii Dyplomacji. Projekt był wspierany przez Dyrekcję INPiSM UJ oraz przez Władze Dziekańskie WSMiP UJ, w szczególności przez Prodziekana ds. dydaktycznych dr. hab. Pawła Laidlera, prof. UJ.

Przedsięwzięcie tej skali nie byłoby możliwe także bez wsparcia ze strony Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. W imieniu organizatorów serdeczne podziękowania składamy przewodniczącemu Towarzystwa prof. dr. hab. Edwardowi Haliżakowi oraz przewodniczącemu krakowskiego oddziału, prof. dr. hab. Andrzejowi Mani.

Zainteresowanych szczegółową relacją zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem autorstwa dr. Tomasza Pugacewicz opublikowanym na łamach „Alma Mater”, miesięcznika Uniwersytetu Jagiellońskiego.

„Wschodnie wyzwania: Geopolityka – Bezpieczeństwo – Gospodarka” – relacja z seminarium

„Wschodnie wyzwania: Geopolityka – Bezpieczeństwo – Gospodarka” – relacja z seminarium

„Wschodnie wyzwania: Geopolityka – Bezpieczeństwo – Gospodarka” – relacja z seminarium

W dniu 6 czerwca 2019 r. odbyło się seminarium naukowe z udziałem Dr. hab. Pawła Kowala, poświęcone problematyce bieżącej sytuacji geopolitycznej i zmieniających się uwarunkowań bezpieczeństwa we wschodnim sąsiedztwie Polski, a także procesów transformacji społeczno-politycznej zachodzących w Rosji, Ukrainie i Białorusi.

Seminarium zorganizowane zostało przez krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych we współpracy z Instytutem Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej oraz Nową Europą Wschodnią.

Członkowie krakowskiego oddziału wyróżnieni nagrodami PTSM za lata 2016-2017

Członkowie krakowskiego oddziału wyróżnieni nagrodami PTSM za lata 2016-2017

8 listopada 2018 r., podczas VIII Konwencji Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych w Poznaniu, po raz pierwszy wręczono dyplomy w konkursach Nagród Naukowych PTSM.

Nagrody przyznała Kapituła pod przewodnictwem prof. dr hab. Teresy Łoś-Nowak w składzie: dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ, dr hab. Hanna Dumała, prof. UMCS, dr hab. Edward Haliżak, dr hab. Marcin Kaczmarski, dr hab. Bartosz Michalski, dr hab. Przemysław Osiewicz, prof. UAM, dr hab. Rafał Ożarowski, prof. WSAiB, dr hab Anna Wojciuk, dr hab. Karol Żakowski, prof. UŁ, prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska.

Nagrody naukowe za najlepsze oryginalne monografie naukowe otrzymali dr Adam Kirpsza za książkę pt. „Jak negocjować w Brukseli? Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej” wydaną przez Wydawnictwo Naukowe Scholar (Warszawa 2016) oraz dr Tomasz Pugacewicz za książkę „Teorie polityki zagranicznej. Perspektywa amerykańskiej analizy polityki zagranicznej” wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków 2017).

W kategorii Nagroda Doktorska zwyciężył dr Mateusz Filary-Szczepanik za rozprawę pt. „Realistyczne teorie Hansa Morgenthaua i Kennetha Waltza na tle debat konstytuujących stosunki międzynarodowe jako dyscyplinę akademicką”.

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy badaczy stosunków międzynarodowych do wzięcia udziału w kolejnych edycjach Konkursu!