Seminarium nt. kryzys na Ukrainie – 3 czerwca 2014 r. – relacja

Seminarium nt. kryzys na Ukrainie – 3 czerwca 2014 r. – relacja

Seminarium nt. kryzys na Ukrainie – 3 czerwca 2014 r. – relacja

3 czerwca 2014 roku w sali nr 30 Collegium Novum UJ odbyło się seminarium dotyczące kryzysu na Ukrainie. Zostało ono zorganizowane przez krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych oraz Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.

W ramach seminarium, które poprowadził prof. dr hab. Andrzej Mania, przewodniczący krakowskiego oddziału PTSM i wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, zostały wygłoszone dwa wystąpienia:

  • dr Agnieszka Bryc (UMK w Toruniu, członek Rady OSW): Rosja wobec Ukrainy: Partnerzy, czy wrogowie? Jaka przyszłość?
  • dr Piotr Bajor (UJ, stażysta w Państwowej Akademii Nauk Ukrainy): Rewolucja i co dalej? Czy stabilizacja sytuacji na Wschodzie jest możliwa?

Po wystąpieniach miała miejsce dyskusja.

NATO w XXI wieku. Współczesne środowisko bezpieczeństwa – 5 grudnia 2013 r. – relacja z wykładu

NATO w XXI wieku. Współczesne środowisko bezpieczeństwa – 5 grudnia 2013 r. – relacja z wykładu

NATO w XXI wieku. Współczesne środowisko bezpieczeństwa – 5 grudnia 2013 r. – relacja z wykładu

5 grudnia 2013 roku Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych wspólnie z Instytutem Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ zorganizowało seminarium poświęcone roli NATO oraz zagrożeniom bezpieczeństwa w XXI wieku. Spotkanie w Librarii Collegium Maius UJ poprowadził prof. dr hab. Andrzej Mania, przewodniczący krakowskiego oddziału PTSM i wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych.

W trakcie seminarium wykład NATO w XXI wieku. Współczesne środowisko bezpieczeństwa: zagrożenia i wyzwania wygłosił gen. Mieczysław Bieniek, dr nauk wojskowych, ostatni będący w służbie czterogwiazdkowy generał Wojska Polskiego, w latach 2010-2013 zastępca dowódcy strategicznego NATO ds. transformacji w Norfolk.

Fot. Jerzy Sawicz.

Rywalizacja czy integracja: Kierunki rozwoju Azji i Pacyfiku – 26 marca 2013 r. – relacja z seminarium

Rywalizacja czy integracja: Kierunki rozwoju Azji i Pacyfiku – 26 marca 2013 r. – relacja z seminarium

Rywalizacja czy integracja: Kierunki rozwoju Azji i Pacyfiku w początkach XXI w. – 26 marca 2013 r. – relacja z seminarium

„Rywalizacja czy integracja: Kierunki rozwoju Azji i Pacyfiku w XXI wieku” to tytuł seminarium, które odbyło się 26 marca 2013 roku w Librarii Collegium Maius UJ. Zorganizowały je: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. W spotkaniu, które prowadził prof. dr hab. Andrzej Mania, prorektor UJ ds. dydaktyki i przewodniczący krakowskiego oddziału PTSM wzięli udział pracownicy i studenci UJ oraz goście z innych uczelni.

Seminarium otworzyło wystąpienie prof. dr hab. Bogusławy Skulskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, która zajęła się problemem instytucjonalizacji procesów integracji regionalnej w Azji Wschodniej, przedstawiając zarówno popularne organizacje, jak Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschocniej (ASEAN), ASEAN+3, Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), czy Szczyt Azji Wschodniej (EAS), jak też nieco mniej znane, ale równie istotne, np. trójkąty wzrostu.

Wystąpienie prof. dr. hab. Edwarda Haliżaka z Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, dotyczyło międzynarodowej strategii Chin w kontekście idei Tianxia (chin. „to, co pod niebem”), łącząc konteksty historyczne i filozoficzne (zaczerpnięte z filozofii chińskiej) oraz wzrastającą współcześnie potęgę gospodarczą i militarną tego państwa.

Ostatnim wystąpieniem, była prezentacja dr. Marcina Grabowskiego z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, który analizował ostatnie ćwierćwiecze w polityce USA wobec regionu Azji i Pacyfiku w kontekście retoryki i rzeczywistości działania poszczególnych partii politycznych, tj. republikanów i demokratów. Po wystąpieniach miała miejsce dyskusja, która skupiła się szczególnie na problemie wzrastającej potęgi Chin w regionie i świecie.

Fot. Anna Wojnar.

 

Priorytety współpracy transatlantyckiej po szczycie NATO w Chicago – 24 maja 2012 r. – relacja z konferencji

Priorytety współpracy transatlantyckiej po szczycie NATO w Chicago – 24 maja 2012 r. – relacja z konferencji

Priorytety współpracy transatlantyckiej po szczycie NATO w Chicago – 24 maja 2012 r. – relacja z konferencji

24 maja 2012 r. krakowski oddział PTSM – razem z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Dowództwem Wojsk Specjalnych RP – był współorganizatorem konferencji pt. „Priorytety współpracy transatlantyckiej po szczycie NATO w Chicago”. Spotkanie to odbyło się w Librarii Collegium Maius UJ.

Otwarcie konferencji dokonał prof. dr hab. Andrzej Mania, Prorektor UJ ds. dydaktyki. Referaty wygłosiły następujące osoby:

  • Prof. dr hab. Lubomir Zyblikiewicz (UJ): Nowa koncepcja strategiczna po niespełna dwóch latach funkcjonowania;
  • Płk dr Dariusz Dachowicz (DWS): Rozwój zdolności państw NATO do prowadzenia sojuszniczych operacji specjalnych jako przykład współpracy transatlantyckiej;
  • Dr Marek Czajkowski (UJ): Obrona przeciwrakietowa NATO;
  • Płk Marcin Szymański (DWS): Operacje specjalne jako zasadnicze formy przyszłej aktywności wojskowej NATO w Afganistanie.

W konferencji uczestniczył także Zastępca Konsula Generalnego USA w Krakowie Jeffrey C. Vick.