Członkowie

Jak zostać członkiem?

Jesteśmy otwarci na współpracę z przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych zajmujących się studiami międzynarodowymi. Zachęcamy do członkostwa także praktyków oraz studentów.

W tym celu osoba zainteresowana powinna wypełnić deklarację członkowską, opłacić składkę oraz przesłać deklarację i potwierdzenie przelewu na adres sekretarza krakowskiego oddziału PTSM dr Anny Wyrwisz: anna.wyrwisz@uj.edu.pl. O przyjęciu w poczet członków krakowskiego oddziału PTSM decyduje jego Zarząd.

Wysokość rocznej składki w przypadku studentów i doktorantów wynosi 50 PLN, zaś pozostałe osoby wpłacają 100 PLN. Składkę należy wpłacić na poniższy rachunek bankowy: Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, Al. Wojska Polskeigo 9, 01-524 Warszawa, Millenium Bank S.A. 37 1160 2202 0000 0001 6154 2677

Obecnie członkowie Oddziału:
Piotr Bajor
Jan Brodowski
Edyta Chwiej
Marek Czajkowski
Małgorzata Czermińska
Agnieszka Czubik
Joachim Diec
Spasimir Domaradzki
Dominika Dziwisz
Marcin Fatalski
Mateusz Filary-Szczepanik
Łukasz Gacek
Joanna Garlińska-Bielawska
Aleksander Głogowski
Irena Głuszyńska
Marcin Grabowski
Artur Gruszczak
Adam Kirpsza
Robert Kłosowicz
Krzysztof Kowalczyk
Magdalena Kozub-Karkut
Iwona Krzyżanowska-Skowronek
Joanna Kulska
Rafał Kwieciński
Paweł Laidler
Marcin Lasoń
Rafał Lisiakiewicz
Magdalena Lisińska
Szymon Łenyk
Przemysław Łukasik
Wojciech Łysek
Alicja Malewska
Andrzej Mania
Wojciech Michnik
Tomasz Młynarski
Beata Molo
Joanna Mormul
Paulina Napierała
Grzegorz Nycz
Tomasz Pugacewicz
Monika Różalska
Maciej Stępka
Damian Strycharz
Katarzyna Szwed
Ewa Trojnar
Łukasz Wordliczek
Anna Wyrwisz
Małgorzata Zachara-Szymańska
Lubomir Zyblikiewicz