Członkowie

Jak zostać członkiem?

Jesteśmy otwarci na współpracę z przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych zajmujących się studiami międzynarodowymi. Zachęcamy do członkostwa także praktyków oraz studentów.

W tym celu osoba zainteresowana powinna wypełnić deklarację członkowską, opłacić składkę oraz przesłać deklarację i potwierdzenie przelewu na adres sekretarza krakowskiego oddziału PTSM dr Marcina Grabowskiego: marcin.grabowski@uj.edu.pl. O przyjęciu w poczet członków krakowskiego oddziału PTSM decyduje jego Zarząd.

Wysokość rocznej składki w przypadku studentów i doktorantów wynosi 50 PLN, zaś pozostałe osoby wpłacają 100 PLN. Składkę należy wpłacić na poniższy rachunek bankowy: Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, Al. Wojska Polskeigo 9, 01-524 Warszawa, Millenium Bank S.A. 37 1160 2202 0000 0001 6154 2677

Obecni członkowie

prof. dr hab. Erhard Cziomer
prof. dr hab. Andrzej Mania
prof. dr hab. Janusz Węc
prof. dr hab. Lubomir Zyblikiewicz
dr hab. prof. UJ Bogusława Bednarczyk
dr hab. prof. UJ Artur Gruszczak
dr hab. prof. UEK Robert Jakimowicz
dr hab. prof. UJ Robert Kłosowicz
dr hab. prof. UJ Kazimierz Lankosz
dr hab. prof. AK Marcin Lasoń
dr hab. prof. UJ Piotr Biliński
dr hab. prof. KA Beata Molo
dr hab. Ewa Bojenko-Izdebska
dr hab. Marek Czajkowski
dr hab. Łukasz Gacek
dr hab. Aleksander Głogowski
dr hab. Tomasz Młynarski
dr hab. Łukasz Wordliczek
dr hab. Ewa Trojnar
dr hab. Małgorzata Zachara
dr Piotr Bajor
dr Edyta Chwiej
dr Agnieszka Czubik
dr Zbigniew Czubiński
dr Karol Derwich
dr Spasimir Domaradzki
dr Marcin Fatalski
dr Marcin Gabryś
dr Alicja Głuszek
dr Irena Głuszyńska
dr Marcin Grabowski
dr Iwona Krzyżanowska-Skowronek
dr Anna Kuczyńska
dr Wojciech Michnik
dr Joanna Mormul
dr Paulina Napierała
dr Agnieszka Nitszke
dr Grzegorz Nycz
dr Tomasz Pugacewicz
dr Tomasz Soroka
dr Rafał Wordliczek
mgr Marta Antosz
mgr Agnieszka Batko
mgr Mateusz Filary
mgr Wojciech Lieder
mgr Magdalena Lisińska
mgr Urszula Róg