„Dealing with the „governance gap”: the promise of regional governance” – relacja z wykładu Prof. Fredrika Söderbauma

„Dealing with the „governance gap”: the promise of regional governance” – relacja z wykładu Prof. Fredrika Söderbauma

W dniu 8 listopada 2017 r. odbył się na Uniwersytecie Jagiellońskim wykład otwarty światowej klasy eksperta z dziedziny badań nad regionalizmami Prof. Fredrika Söderbauma, który jest wykładowca w prestiżowej Szkole Studiów Globalnych (School of Global Studies, SGS) Uniwersytetu w Göteborgu (Szwecja).

Organizatorami tego wydarzenia był krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz sekcja azjatycka Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ.

Prof. Söderbauma wygłosił wykład pt. „Dealing with the 'governance gap’: the promise of regional governance”. Myślą przewodnią wydarzenia była teza o komplementarnym charakterze regionalizmów względem multilateralizmu oraz o pozytywnym wpływie organizacji regionalnych na globalne zarządzanie.

Spotkanie z Prof. Söderbaumem cieszyło się dużą popularnością wśród studentów i pracowników naukowych. Zebrani mieli okazję do naukowej konfrontacji ze znamienitym gościem poprzez możliwość zadania serii pytań.