Dwie polskojęzyczne prace zbiorowe PTSM o regionalizacji w stosunkach międzynarodowych

Dwie polskojęzyczne prace zbiorowe PTSM o regionalizacji w stosunkach międzynarodowych

Miło nam poinformować, że na rynku księgarskim są już dostępne od pewnego czasu dwie polskojęzyczne pracy zbiorowe traktujące o szeroko rozumianym zjawisku regionalizacji w stosunkach międzynarodowych.

Pierwsza z wymienionych publikacji nosi tytuł Problemy regionalne Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu u progu XXI wieku i ukazała się pod redakcją Andrzeja Mani, Marcina Grabowskiego oraz Joanny Mormul (PTSM & Rambler, Warszawa 2018, ss. 276). Łącznie w tomie ukazało się trzynaście artykułów (zob. spis streści).

Druga z wymienionych publikacji ukazała się pod tytułem Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie między globalizacją a regionalizacją a funkcję redaktorów pełnili Andrzej Mania, Piotr Bajor, Tomasz Pugacewicz oraz Anna Wyrwisz (PTSM & Rambler, Warszawa 2018, ss. 220). Łącznie w tomie ukazało się dziewięć rozdziałów (zob. spis streści).

Inspiracją do powstania tomów była VII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych Myśleć globalnie, działać regionalnie: studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych, zorganizowana na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w dniach 9–10 listopada 2017 r.