Contact

Contact details of the representative of the Krakow branch of the PTSM:

dr Marcin Grabowski
Sekretarz PTSM o/Kraków
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ
ul. Jabłonowskich 5
31-114 Kraków
marcin.grabowski@uj.edu.pl

PTSM details:

Al. Wojska Polskiego 9
01-524 Warszawa
NIP: 7010214539
REGON: 142198383
KRS: 0000345205

PTSM bank account:

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych
Al. Wojska Polskiego 9, 01-524 Warszawa
Millenium Bank S.A. 37 1160 2202 0000 0001 6154 2677