II Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa „Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo w erze informacji”

II Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa „Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo w erze informacji”

W dniach 21-22 września 2017 r. Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Polskim Towarzystwem Studiów Międzynarodowych zorganizował II Jagiellońską Konferencję Bezpieczeństwa „Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo w erze informacji”.

Konferencja poświęcona została aktualnym dylematom i problemom bezpieczeństwa kształtującym się w przestrzeni współpracy, rywalizacji i konfrontacji determinowanej przez wyznaczniki bezpieczeństwa narodowego oraz uwarunkowania o charakterze globalnym.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Prof. dr hab. Zdzisław Mach. Następnie głos zabrał Prof. dr hab. Andrzej Mania – Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. dydaktycznych w latach 2008-2016, który podkreślał znaczenie podjętej debaty nad uwarunkowaniami, zagrożeniami oraz strukturą bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

Wykład inauguracyjny wygłosił przewodniczący Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych Prof. dr hab. Edward Haliżak, który omówił studia bezpieczeństwa międzynarodowego z perspektywy subdyscypliny nauki o stosunkach międzynarodowych. Sesję plenarną zakończyło wystąpienie kierownika Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego UJ Dr. hab. Artura Gruszczaka, prof. UJ, który przedstawił założenia merytoryczne konferencji oraz omówił dotychczasową działalność Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego.

W ramach konferencji zorganizowano 13 paneli tematycznych, dotyczących różnych aspektów bezpieczeństwa, w których wzięło udział kilkudziesięciu naukowców reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski.

W trakcie obrad miał miejsce również panel specjalny poświęcony uwarunkowaniom i zagrożeniom bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, w którym udział wzięli pracownicy Uniwersytetu Amerykańskiego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Podczas konferencji odbył się także panel studencki, w trakcie którego miała miejsce promocja najnowszego pisma „Defensywa”, wydawanego przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego UJ.

Fot. Magdalena Lisińska.