„India. Emerging Power and the New International Order in Asia” – 13 maja 2016 r. – relacja z seminarium

„India. Emerging Power and the New International Order in Asia” – 13 maja 2016 r. – relacja z seminarium

13 maja 2016 r. odbyło się na Uniwersytecie Jagiellońskim seminarium pt. „India. Emerging Power and the New International Order in Asia” z udziałem m.in. gości z Indii, Oksfordu oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie to zostało zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Instytut Stosunków Międzynarodowych UW oraz sekcję azjatycką Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ.

Przed seminarium, jego uczestników spoza UJ, przyjął w swoim gabinecie w Collegium Novum UJ prorektor UJ ds. dydaktyki prof. Andrzej Mania. W skład delegacji weszli przedstawiciele czołowych uczelni indyjskich oraz specjaliści z dziedziny studiów indyjskich z Uniwersytetu w Oksfordzie oraz Uniwersytetu Warszawskiego: prof. Shantanu Chakrabarti (Uniwersytet w Kalkucie), prof. Arvind Kumar (Uniwersytet Manipal) i prof. Gulschan Sachdeva (Uniwersytet Jawaharlala Nehru) oraz prof. Matthew Mc Cartney i prof. George Kunnath z Uniwersytetu w Oksfordzie, a także dr hab. Jakub Zajączkowski (Instytut Stosunków Międzynarodowych UW). W spotkaniu wziął udział również dr Marcin Grabowski z Instytutu Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UJ.

W trakcie rozmowy omówiono plany i perspektywy rozwoju wzajemnej współpracy, zwłaszcza w dziedzinie studiów międzynarodowych i międzykulturowych. Następnie prof. Andrzej Mania oprowadził gości po najważniejszych miejscach w Collegium Novum, przybliżając im jednocześnie kluczowe fakty i postacie z historii Uniwersytetu. Po wizycie w Collegium Novum delegacja zwiedziła Muzeum UJ Collegium Maius.

Samo seminarium było poświęcone roli Indii jako nowego azjatyckiego mocarstwa w perspektywie społecznej, politycznej i ekonomicznej. Poza wspomnianymi uczestnikami spoza UJ w wydarzeniu tym wzięła udział także dr hab. Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś (Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ). Spotkanie prowadził wspomniany dr Marcin Grabowski.

Zdjęcia: Anna Wojnar.