Kontakt

Kontakt z przedstawicielem krakowskiego oddziału PTSM:

dr Anna Wyrwisz
Sekretarz PTSM o/Kraków
Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ
ul. Reymonta 4
30-059 Kraków
anna.wyrwisz@uj.edu.pl

Dane Polskiego Towarzystwo Studiów Międzynarodowych:

Al. Wojska Polskiego 9
01-524 Warszawa
NIP: 7010214539
REGON: 142198383
KRS: 0000345205

Rachunek bankowy Polskiego Towarzystwo Studiów Międzynarodowych:

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych
Al. Wojska Polskiego 9, 01-524 Warszawa
Millenium Bank S.A. 37 1160 2202 0000 0001 6154 2677