Konwencja PTSM 2017

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych
oraz
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

zapraszają do wzięcia udziału w

VII OGÓLNOPOLSKIEJ KONWENCJI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH

pt. Myśleć globalnie, działać regionalnie
Studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych 

Kraków, 9-10 listopada 2017 r.

Celem VII Konwencji Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych jest podjęcie tematyki roli studiów regionalnych (area studies) w nauce o stosunkach międzynarodowych. Konwencja stawia sobie za zadanie interdyscyplinarną analizę (charakterystyczną dla area studies) regionalizmu i systemów regionalnych w stosunkach międzynarodowych.

Zakres tematyczny Konwencji: szeroko rozumiane studia regionalne (area studies):

 • studia afrykanistyczne;
 • studia amerykanistyczne (studia nad Ameryką Północną oraz Ameryką Łacińską);
 • studia azjatyckie (blisko- i dalekowschodnie);
 • studia europejskie (europeistyka, w tym studia nad Europą Środkowo-Wschodnią);
 • studia nad obszarem postradzieckim.

Powyższa klasyfikacja nie wyczerpuje tematyki regionów i systemów regionalnych.

Proponowane ujęcia problemu badawczego:

 • Analiza genezy regionalizmu w stosunkach międzynarodowych (wymiar bezpieczeństwa i ekonomiczny);
 • Kryteria wyodrębniania regionów – konstruowania regionów;
 • Region w kategoriach miejsca i przestrzeni (spaces and places);
 • Pojęcie regionalności, tożsamości państwa – tożsamości regionalnej;
 • Regionalizm w polityce zagranicznej państw;
 • Instytucjonalizacja procesów regionalnych;
 • Analiza regionalizmu w kategoriach systemowych: państwo, system regionalny, system międzynarodowy;
 • Regionalizm a porządek międzynarodowy;
 • Ekonomiczna integracja regionalna;
 • Regionalne systemy – kompleksy bezpieczeństwa;
 • Regionalizm morski;
 • Analiza porównawcza systemów regionalnych na świecie;
 • Unia Europejska – diagnoza stanu integracji;
 • Teorie stosunków międzynarodowych a regionalizm.

Sposób zgłaszania referatu: 

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w Konwencji (referat) proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 20 września 2017 r.

Zgłoszenia referatów prosimy dokonywać:

Referaty zgłoszone niezależnie od zaproponowanych paneli zostaną włączone, w zależności od problematyki, do odpowiednich paneli.

Informacje o zaakceptowaniu referatu zgłaszający otrzymają najpóźniej do 10 września 2017 roku.

Kontakt z organizatorami konwencji PTSM: konwencja@ptsm.edu.pl.