Komitet Organizacyjny

Komitet Organizacyjny

prof. dr hab. Andrzej Mania – przewodniczący
dr Piotr Bajor
dr Marcin Grabowski
dr Karina Jędrzejowska
dr Joanna Mormul
mgr Sylwia Piechocińska-Para
dr Tomasz Pugacewicz