Opłaty

Opłaty

Warunkiem udziału w konwencji jest wniesienie do 25 września 2017 r. opłaty konferencyjnej w wysokości 600 zł. Doktorantów i studentów obowiązuje obniżona opłata w wysokości odpowiedni 300 i 200 zł.

Uczestnicy będący członkami Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych z opłaconą składką PTSM za 2017 r. i brakiem zaległości za 2016 r. uiszczają opłatę w wysokości 400 zł. W przypadku doktorantów i studentów będących członkami PTSM opłata wynosi odpowiednio 200 i 100 zł.

Opłata obejmuje wydanie punktowanej publikacji pokonferencyjnej pod warunkiem uzyskania pozytywnej recenzji wydawniczej.

Konto: Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych Al. Wojska Polskiego 9, 01-524 Warszawa, Millenium Bank S.A. 37 1160 2202 0000 0001 6154 2677,

Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko uczestnika, Konwencja 2017