Rada Programowa

Rada Programowa

Prof. dr hab. Edward Haliżak
Prof. dr hab. Andrzej Mania
Prof. dr hab. Zdzisław Mach
Prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak
Prof. dr hab. Marek Pietraś
Prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller
Dr hab. Radosław Bania, prof. UŁ
Dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ
Dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ
Dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ
Dr hab. Rafał Ożarowski, prof. UG
Dr hab. Agata Ziętek, prof. UMCS
Dr hab. Jakub Zajączkowski