Priorytety współpracy transatlantyckiej po szczycie NATO w Chicago – 24 maja 2012 r. – relacja z konferencji

Priorytety współpracy transatlantyckiej po szczycie NATO w Chicago – 24 maja 2012 r. – relacja z konferencji

24 maja 2012 r. krakowski oddział PTSM – razem z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Dowództwem Wojsk Specjalnych RP – był współorganizatorem konferencji pt. „Priorytety współpracy transatlantyckiej po szczycie NATO w Chicago”. Spotkanie to odbyło się w Librarii Collegium Maius UJ.

Otwarcie konferencji dokonał prof. dr hab. Andrzej Mania, Prorektor UJ ds. dydaktyki. Referaty wygłosiły następujące osoby:

  • Prof. dr hab. Lubomir Zyblikiewicz (UJ): Nowa koncepcja strategiczna po niespełna dwóch latach funkcjonowania;
  • Płk dr Dariusz Dachowicz (DWS): Rozwój zdolności państw NATO do prowadzenia sojuszniczych operacji specjalnych jako przykład współpracy transatlantyckiej;
  • Dr Marek Czajkowski (UJ): Obrona przeciwrakietowa NATO;
  • Płk Marcin Szymański (DWS): Operacje specjalne jako zasadnicze formy przyszłej aktywności wojskowej NATO w Afganistanie.

W konferencji uczestniczył także Zastępca Konsula Generalnego USA w Krakowie Jeffrey C. Vick.