„Regional Powers and Institutions in Indo-Pacific Region During the COVID-19 Pandemic: Neoliberal IR Perspective” – relacja z seminarium współorganizowanego przez PTSM

W poniedziałek 6 marca 2023 r. odbyło się seminarium pt. „Regional Powers and Institutions in Indo-Pacific Region During the COVID-19 Pandemic: Neoliberal IR Perspective”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych) UJ, krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (PTSM) oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

Spotkanie otworzyła jego moderatorka dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ. Następnie głos zabrał prof. dr hab. Andrzej Mania, przewodniczący krakowskiego oddziału PTSM.

W dalszej kolejności wypowiadali się: prof. Roberto Rabel z Victoria University of Wellington (Nowa Zelandia), dr Jittipat Poonkham z Thammasad Univestity (Tajlandia), prof. Edward Haliżak (Uniwersytet Warszawski, przewodniczący PTSM) i dr hab. Jakub Zajączkowski, prof. UW (Uniwersytet Warszawski). W kolejnej części spotkania dyskutanci odnosili się do swoich wypowiedzi, a także odpowiadali na pytania słuchaczy.

Na koniec seminarium dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ przekazała głos dr. hab. Marcinowi Grabowskiem, kierownikowi Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju UJ – instytucji współorganizującej wydarzenie – oraz sekretarzowi krakowskiego oddziału PTSM. Podziękował on moderatorce, dyskutantom i publiczności za udział w wydarzeniu, a także dr. Łukaszowi Stachowi oraz mgr. Konradowi Kuligowi za pomoc w organizacji wydarzenia.