Rywalizacja czy integracja: Kierunki rozwoju Azji i Pacyfiku – 26 marca 2013 r. – relacja z seminarium

Rywalizacja czy integracja: Kierunki rozwoju Azji i Pacyfiku w początkach XXI w. – 26 marca 2013 r. – relacja z seminarium

„Rywalizacja czy integracja: Kierunki rozwoju Azji i Pacyfiku w XXI wieku” to tytuł seminarium, które odbyło się 26 marca 2013 roku w Librarii Collegium Maius UJ. Zorganizowały je: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. W spotkaniu, które prowadził prof. dr hab. Andrzej Mania, prorektor UJ ds. dydaktyki i przewodniczący krakowskiego oddziału PTSM wzięli udział pracownicy i studenci UJ oraz goście z innych uczelni.

Seminarium otworzyło wystąpienie prof. dr hab. Bogusławy Skulskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, która zajęła się problemem instytucjonalizacji procesów integracji regionalnej w Azji Wschodniej, przedstawiając zarówno popularne organizacje, jak Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschocniej (ASEAN), ASEAN+3, Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), czy Szczyt Azji Wschodniej (EAS), jak też nieco mniej znane, ale równie istotne, np. trójkąty wzrostu.

Wystąpienie prof. dr. hab. Edwarda Haliżaka z Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, dotyczyło międzynarodowej strategii Chin w kontekście idei Tianxia (chin. „to, co pod niebem”), łącząc konteksty historyczne i filozoficzne (zaczerpnięte z filozofii chińskiej) oraz wzrastającą współcześnie potęgę gospodarczą i militarną tego państwa.

Ostatnim wystąpieniem, była prezentacja dr. Marcina Grabowskiego z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, który analizował ostatnie ćwierćwiecze w polityce USA wobec regionu Azji i Pacyfiku w kontekście retoryki i rzeczywistości działania poszczególnych partii politycznych, tj. republikanów i demokratów. Po wystąpieniach miała miejsce dyskusja, która skupiła się szczególnie na problemie wzrastającej potęgi Chin w regionie i świecie.

Fot. Anna Wojnar.