VII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych – wstępna relacja

VII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych


W dniach 9-10 listopada 2017 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim pod hasłem „Myśleć globalnie, działać regionalnie. Studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych” odbyła się kolejna konwencja PTSM.

W konferencji wzięło udział prawie 200 naukowców, reprezentujących zarówno polskie, jak również zagraniczne ośrodki naukowe. W trakcie 43 sesji panelowych oraz debat w ramach okrągłych stołów, naukowcy przedstawili wyniki swoich badań dotyczące szeroko rozumianej problematyki regionalizmu we współczesnych stosunkach międzynarodowych.

Obrady uroczyście otworzył Prof. dr hab. Andrzej Mania, pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego VII Konwencji PTSM. Następnie głos zabrał Zastępca Prezydenta Krakowa Dr hab. Andrzej Kulig, prof. UJ, Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Prof. dr hab. Zdzisław Mach, a także Przewodniczący PTSM Prof. dr hab. Edward Haliżak.

Wykład inauguracyjny pt. „Rethinking regionalism” wygłosił prof. Fredrik Söderbaum z University of Gothenburg w Szwecji.

Tegoroczna konwencja zorganizowana została przez PTSM, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak oraz Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski.

Na naszej stronie internetowej jest już dostępna fotorelacja z całego wydarzenia. Zapraszamy także do obejrzenia i podzielenia się zdjęciami opublikowanymi w serwisie Facebook.