Władze

Władze w kadencji 2023-2029

Zarząd 

dr hab. Marcin Grabowski – przewodniczący
prof. dr hab. Andrzej Mania – wiceprzewodniczący
prof. dr hab. Robert Kłosowicz
dr Paulina Napierała – skarbniczka
dr Anna Wyrwisz – sekretarz

Komisja Rewizyjna

dr hab. Tomasz Młynarski, prof. UJ – przewodniczący
dr hab. Piotr Bajor, prof. UJ
dr hab. Łukasz Gacek, prof. UJ
dr Joanna Mormul

Sąd Koleżeński

dr Agnieszka Czubik – przewodnicząca
dr hab. Małgorzata Zachara-Szymańska, prof. UJ
dr Rafał Lisiakiewicz