Warsztaty dla młodych naukowców z Prof. Peterem J. Katzensteinem – 23 maja 2017 r. – relacja

Warsztaty dla młodych naukowców z Prof. Peterem J. Katzensteinem – 23 maja 2017 r. – relacja

Warsztaty dla młodych naukowców z Prof. Peterem J. Katzensteinem – 23 maja 2017 r. – relacja

23 maja 2017 r. w Sali pod Belkami Collegium Maius UJ odbyły się warsztaty z udziałem prof. Petera J. Katzensteina skierowane do młodych naukowców z Europy Środkowej i Wschodniej.

Tematem spotkania były zagadnienia dotyczące projektowania badań oraz publikowania ich wyników w międzynarodowych wydawnictwach naukowych.

Warsztaty były wspólnym przedsięwzięciem krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych oraz Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.

Prowadzący warsztaty prof. Katzenstein jest pracownikiem, należącego do elitarnej Ligi Bluszczowej, Cornell University oraz uchodzi za jednego z dziesięciu najbardziej wpływowych teoretyków stosunków międzynarodowych w świecie. Posiada on także bogate doświadczenie w nadzorowaniu projektów naukowych i wydawniczych.

W warsztatach udział wzięli: dr Karol Chwedczuk-Szulc (Uniwersytet Wrocławski), Mateusz Filary (Akademia Ignatianum w Krakowie), Tibor Hargitai (Uniwersytet Korwina w Budapeszcie), Magdalena Kania (Uniwersytet Jagielloński), dr Magdalena Kozub-Karkut, dr Tomasz Pugacewicz (Uniwersytet Jagielloński) oraz Rafał Wiśniewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Spotkanie to było kontynuacją wcześniejszych tego typu przedsięwzięć skierowanych do młodych naukowców z Europy Środkowej i Wschodniej z udziałem czołowych przedstawicieli nauki o stosunkach międzynarodowych w świecie. Organizatorem poprzednich spotkań, odbywających się na Uniwersytecie Warszawskim, była dr hab. Anna Wojciuk a prowadzili je prof. Knud Erik Jørgensen (2012 r.) oraz Stefano Guzzini (2014 r. i 2015 r.).

Fot. Magdalena Kania.

„India. Emerging Power and the New International Order in Asia” – 13 maja 2016 r. – relacja z seminarium

„India. Emerging Power and the New International Order in Asia” – 13 maja 2016 r. – relacja z seminarium

„India. Emerging Power and the New International Order in Asia” – 13 maja 2016 r. – relacja z seminarium

13 maja 2016 r. odbyło się na Uniwersytecie Jagiellońskim seminarium pt. „India. Emerging Power and the New International Order in Asia” z udziałem m.in. gości z Indii, Oksfordu oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie to zostało zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Instytut Stosunków Międzynarodowych UW oraz sekcję azjatycką Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ.

Przed seminarium, jego uczestników spoza UJ, przyjął w swoim gabinecie w Collegium Novum UJ prorektor UJ ds. dydaktyki prof. Andrzej Mania. W skład delegacji weszli przedstawiciele czołowych uczelni indyjskich oraz specjaliści z dziedziny studiów indyjskich z Uniwersytetu w Oksfordzie oraz Uniwersytetu Warszawskiego: prof. Shantanu Chakrabarti (Uniwersytet w Kalkucie), prof. Arvind Kumar (Uniwersytet Manipal) i prof. Gulschan Sachdeva (Uniwersytet Jawaharlala Nehru) oraz prof. Matthew Mc Cartney i prof. George Kunnath z Uniwersytetu w Oksfordzie, a także dr hab. Jakub Zajączkowski (Instytut Stosunków Międzynarodowych UW). W spotkaniu wziął udział również dr Marcin Grabowski z Instytutu Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UJ.

W trakcie rozmowy omówiono plany i perspektywy rozwoju wzajemnej współpracy, zwłaszcza w dziedzinie studiów międzynarodowych i międzykulturowych. Następnie prof. Andrzej Mania oprowadził gości po najważniejszych miejscach w Collegium Novum, przybliżając im jednocześnie kluczowe fakty i postacie z historii Uniwersytetu. Po wizycie w Collegium Novum delegacja zwiedziła Muzeum UJ Collegium Maius.

Samo seminarium było poświęcone roli Indii jako nowego azjatyckiego mocarstwa w perspektywie społecznej, politycznej i ekonomicznej. Poza wspomnianymi uczestnikami spoza UJ w wydarzeniu tym wzięła udział także dr hab. Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś (Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ). Spotkanie prowadził wspomniany dr Marcin Grabowski.

Zdjęcia: Anna Wojnar.

Prof. John Mearsheimer o polityce USA na Bliskim Wschodzie i Ukrainie – 8-9 grudnia 2015 r. – relacja z wykładów

Prof. John Mearsheimer o polityce USA na Bliskim Wschodzie i Ukrainie – 8-9 grudnia 2015 r. – relacja z wykładów

Prof. John Mearsheimer o polityce USA na Bliskim Wschodzie i Ukrainie – 8-9 grudnia 2015 r. – relacja z wykładów

W dniach 8-9 grudnia 2015 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim z wykładami gościnnymi o Bliskim Wschodzie i tzw. kryzysie ukraińskim wystąpił jeden z najbardziej wpływowych teoretyków stosunków międzynarodowych w świecie, prof. John Mearsheimer z Uniwersytetu w Chicago.

Polityka USA wobec Bliskiego Wschodu

Pierwszy wykład – US Middle East Policy Since 9/11: One Disaster after Another – miał miejsce 8 grudnia w Librarii Collegium Maius UJ. Został on zorganizowany w ramach seminarium Polskiego Towarzystwo Studiów Międzynarodowych oraz Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Spotkanie otworzył prof. dr hab. Andrzej Mania, który pełni funkcję przewodniczącego krakowskiego oddziału PTSM. Natomiast dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ z Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego przedstawił sylwetkę gościa z USA oraz prowadził całość spotkania.

W swoim wystąpieniu prof. Mearsheimer omówił kolejno: znaczenie Bliskiego Wschodu w polityce zagranicznej USA, historię polityki Stanów Zjednoczonych w tym regionie oraz zabiegi USA o zmianę władz w Afganistanie, Iraku, Syrii, Libii i Egipcie po zamachach z 11. września. W kontekście ostatniego punktu wskazał nie tylko na porażkę tych starań, ale na szersze negatywne ich konsekwencje w postaci rozwoju terroryzmu, cierpienia niewinnych cywili, wzmacniania podziałów szyicko-sunnickich oraz przyczynienia się do kryzysu migracyjnego w Europie.

W trakcie wykładu została omówiona także polityka USA wobec Izraela (m.in. fiasko procesu pokojowego), Iranu (sukces negocjacji ws. programu nuklearnego) oraz tzw. Państwa Islamskiego (ISIS). Szczególnie wiele miejsce prof. Mearsheimer poświęcił ostatniej kwestii. Uznał on, że USA próbują realizować jednocześnie dwa różne i sprzeczne względem siebie cele: zniszczenie ISIS oraz obalenie prezydenta Baszara Al-Asada.

W kontekście występowania sprzeczności w polityce USA wobec ISIS prof. Mearsheimer stwierdził, że (1) pokonanie tzw. Państwa Islamskiego wymaga współpracy USA z Rosją i Iranem, (2) nie chodzi jedynie o zwycięstwo wojskowe nad ISIS, bo bojownicy mogą rozproszyć się wśród cywili i powrócić do walk po wycofaniu się Stanów Zjednoczonych, (3) zwiększenie zaangażowania wojskowego USA przyczyni się do narastania nastrojów antyzachodnich na Bliskim Wschodzie i będzie sprzyjać rozwojowi terroryzmu.

Po wykładzie odbyła się szeroka dyskusja z udziałem uczestników seminarium. W jej ramach prof. Mearsheimer odpowiedział na kilkanaście pytań dotyczących m.in. innych niż USA czynników kształtujących sytuację na Bliskim Wschodzie oraz szerszego kontekstu promowania przez Stanu Zjednoczone demokracji w innych regionach świata. Seminarium, którego częścią był wspomniany wykład, wzbudziło duże zainteresowanie i Libraria Collegium Maius UJ była w pełni wypełniona przez ponad 80 słuchaczy.

Przyczyny tzw. kryzysu ukraińskiego

Drugi wykład prof. Mearsheimera – Why the West – Not Putin – Is Responsible for the Ukraine Crisis – odbył się 9 grudnia 2015 r. w Auli Głównej Collegium Novum UJ. Został on zorganizowany przez PTSM oraz Association of International and Area Studies of the Jagiellonian University (Koło Studiów Międzynarodowych i Regionalnych UJ). Spotkanie otworzył prof. dr hab. Andrzej Mania, zaś później poprowadził je dr Marcin Grabowski z Katedry Historii Dyplomacji i Polityki Międzynarodowej.

W trakcie swojej prezentacji gość z USA omówił tzw. konflikt ukraiński z perspektywy rozwijanej przez siebie i wpływowej na całym świecie teorii stosunków międzynarodowych: realizmu ofensywnego. Uznaje ona regionalne i światowe mocarstwa za główne czynnik kształtujący stosunki międzynarodowe, ograniczaj zaś prawo do samodzielności mniejszych państw i zamieszkujących ich narodów.

Pierwsza, najobszerniejsza część wykładu prof. Mearsheimera była poświęcona przyczynom konfliktu na Ukrainie. Z jednej strony, uznał on, że źródłem obecnej sytuacji są długofalowe i bezpośrednie zabiegi Zachodu na rzecz rozszerzenia swoich wpływów na Ukrainę poprzez obietnice członkowstwa w NATO i Unii Europejskiej, a także wspieranie prozachodnich elit w tym państwem. Z drugiej strony, przyczyną jest determinacja Federacji Rosyjskiej w utrzymaniu swoich wpływów na Ukrainie.

Komentując reakcję Rosji na zmianę władz na Ukrainie na prozachodnie, gość z USA wskazał, że strona rosyjska wielokrotnie ostrzegała Zachód przed konsekwencjami włączenia państwa ukraińskiego do wspomnianych zachodnich instytucji. Jednocześnie prof. Mearsheimer nie zgodził się z rozpowszechnionymi opiniami o tym, że polityka Federacji Rosyjskiej jest wynikiem nieracjonalnych działań prezydenta W. Putina lub prób budowy wielkiej Rosji. Mianowicie prof. Uniwersytetu w Chicago uważa, że rosyjski przywódca postępuje logicznie zgodnie z zasadami realizm. Jednocześnie Rosja nie ma potencjału do odbudowy imperium, gdyż jako mocarstwo słabnie.

Pod koniec swojego wystąpienia prof. Mearsheimer przedstawił rekomendacje w zakresie tego jak rozwiązać omawiany przez niego konflikt. Po pierwsze, należy uczynić z Ukrainy państwo neutralne, będące poza blokami wojskowymi (NATO) i gospodarczymi (EU). W efekcie tego Ukraina miałaby pełnić rolę państwa buforowego między NATO oraz Rosją i jej sojusznikami. Po drugie, powinien być przygotowany plan pomocy gospodarczej dla Ukrainy pod auspicjami Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Rosji oraz Unii Europejskiej. Po trzecie, przy zachowaniu integralności terytorialnej, Ukraina powinna zagwarantować prawa dla mniejszości narodowych, w tym językowe.

Po wykładzie prof. Mearsheimer odpowiedział na wiele pytań zadanych przez słuchaczy. Dotyczyły one m.in. tego, że obywatele Ukrainy mają prawo do samostanowienia, a także bezpieczeństwa Polski. W kwestii pierwszej gość z USA podkreślił, że nie jest on przeciwnikiem Ukrainy, a jedynie przedstawia rekomendacje które są niezbędne żeby zakończyć konflikt z perspektywy jego teorii. W odniesieniu do Polski ocenił, że nasz kraj jest bezpieczny, gdyż konflikt na wschodzie spowodował wzrost zainteresowania USA regionem, zaś sama Rosja będzie z czasem coraz bardziej osłabiona m.in. z przyczyny demograficznych.

Po wykładzie podziękowania dla prof. Mearsheimera złożył Julian Laufs reprezentujący Association of International and Area Studies of JU. Przekazał on także gościowi z USA drobne upominki z logo AIAS.

Wykład spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem i uczestniczyło w nim około 200 słuchaczy, którzy wypełnili całą Aulę Collegium Novum UJ. Po zamknięciu części oficjalnej wielu studentów zadawało jeszcze indywidualnie pytania prof. Mearsheimerowi.

Fot. m.in. Anna Wojnar.

Seminarium nt. sytuacji na Bliskim Wschodzie – 27 listopada 2014 r. – relacja

Seminarium nt. sytuacji na Bliskim Wschodzie – 27 listopada 2014 r. – relacja

Seminarium nt. sytuacji na Bliskim Wschodzie – 27 listopada 2014 r. – relacja

27 listopada 2014 roku w Librarii Collegium Maius UJ odbyło się seminarium dotyczące sytuacji na Bliskim Wschodnie. Zostało ono zorganizowane przez krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych oraz Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.

Spotkanie prowadził prof. Andrzej Mania, prorektor UJ ds. dydaktyki i przewodniczący krakowskiego oddziału PTSM. W samym seminarium udział wzięło liczne grono pracowników i studentów różnych jednostek UJ.

Głównym gościem spotkania była dr Patrycja Sasnal, reprezentująca Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i mogąca poszczyć się szeregiem staży zagranicznych (m.in. w USA oraz w Libanie).

Jej wystąpienie koncentrowało się wokół spraw związanych z tzw. Państwem Islamskim. Stwierdziła, że źródeł obecnego kryzysu należy upatrywać m.in. w decyzjach podjętych przez władze Stanów Zjednoczonych po 2003 r. w stosunku do byłych członków partii Baas i żołnierzy sił zbrojnych Iraku.

Dr Patrycja Sasnal w dalszej części swojego wystąpienia scharakteryzowała mocne i słabe strony ruchu tworzące tzw. Państwo Islamskie. Przedstawiła także interesy poszczególnych państw w regionie zaangażowanych w ten konflikt.

Ostatnia część wystąpienia zawierała rekomendacje dla polskiej polityki zagranicznej wobec kryzysu na Bliskim Wschodzie. Wskazała m.in. na fakt, że Polska dysponuje wciąż niewykorzystanym potencjałem, który mógłby być zaangażowany przynajmniej w ograniczenie skutków tego konfliktu, np. zwalczanie nielegalnego handlu działami sztuki, pochodzącymi z terytorium tzw. Państwa Islamskiego.

Drugą część spotkania stanowiła dyskusja z udziałem obecnych pracowników i studentów m.in. na temat rzeczywistego potencjału formacji zbrojnych wchodzących w skład tzw. Państwa Islamskiego. Rozważano także zasadność poparcia przez Polskę działań zbrojnych w Iraku i Syrii podejmowanych przez koalicję pod wodzą Stanów Zjednoczonych.

Fot. Jerzy Sawicz.

Seminarium nt. kryzys na Ukrainie – 3 czerwca 2014 r. – relacja

Seminarium nt. kryzys na Ukrainie – 3 czerwca 2014 r. – relacja

Seminarium nt. kryzys na Ukrainie – 3 czerwca 2014 r. – relacja

3 czerwca 2014 roku w sali nr 30 Collegium Novum UJ odbyło się seminarium dotyczące kryzysu na Ukrainie. Zostało ono zorganizowane przez krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych oraz Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.

W ramach seminarium, które poprowadził prof. dr hab. Andrzej Mania, przewodniczący krakowskiego oddziału PTSM i wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, zostały wygłoszone dwa wystąpienia:

  • dr Agnieszka Bryc (UMK w Toruniu, członek Rady OSW): Rosja wobec Ukrainy: Partnerzy, czy wrogowie? Jaka przyszłość?
  • dr Piotr Bajor (UJ, stażysta w Państwowej Akademii Nauk Ukrainy): Rewolucja i co dalej? Czy stabilizacja sytuacji na Wschodzie jest możliwa?

Po wystąpieniach miała miejsce dyskusja.

NATO w XXI wieku. Współczesne środowisko bezpieczeństwa – 5 grudnia 2013 r. – relacja z wykładu

NATO w XXI wieku. Współczesne środowisko bezpieczeństwa – 5 grudnia 2013 r. – relacja z wykładu

NATO w XXI wieku. Współczesne środowisko bezpieczeństwa – 5 grudnia 2013 r. – relacja z wykładu

5 grudnia 2013 roku Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych wspólnie z Instytutem Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ zorganizowało seminarium poświęcone roli NATO oraz zagrożeniom bezpieczeństwa w XXI wieku. Spotkanie w Librarii Collegium Maius UJ poprowadził prof. dr hab. Andrzej Mania, przewodniczący krakowskiego oddziału PTSM i wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych.

W trakcie seminarium wykład NATO w XXI wieku. Współczesne środowisko bezpieczeństwa: zagrożenia i wyzwania wygłosił gen. Mieczysław Bieniek, dr nauk wojskowych, ostatni będący w służbie czterogwiazdkowy generał Wojska Polskiego, w latach 2010-2013 zastępca dowódcy strategicznego NATO ds. transformacji w Norfolk.

Fot. Jerzy Sawicz.

Rywalizacja czy integracja: Kierunki rozwoju Azji i Pacyfiku – 26 marca 2013 r. – relacja z seminarium

Rywalizacja czy integracja: Kierunki rozwoju Azji i Pacyfiku – 26 marca 2013 r. – relacja z seminarium

Rywalizacja czy integracja: Kierunki rozwoju Azji i Pacyfiku w początkach XXI w. – 26 marca 2013 r. – relacja z seminarium

„Rywalizacja czy integracja: Kierunki rozwoju Azji i Pacyfiku w XXI wieku” to tytuł seminarium, które odbyło się 26 marca 2013 roku w Librarii Collegium Maius UJ. Zorganizowały je: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. W spotkaniu, które prowadził prof. dr hab. Andrzej Mania, prorektor UJ ds. dydaktyki i przewodniczący krakowskiego oddziału PTSM wzięli udział pracownicy i studenci UJ oraz goście z innych uczelni.

Seminarium otworzyło wystąpienie prof. dr hab. Bogusławy Skulskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, która zajęła się problemem instytucjonalizacji procesów integracji regionalnej w Azji Wschodniej, przedstawiając zarówno popularne organizacje, jak Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschocniej (ASEAN), ASEAN+3, Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), czy Szczyt Azji Wschodniej (EAS), jak też nieco mniej znane, ale równie istotne, np. trójkąty wzrostu.

Wystąpienie prof. dr. hab. Edwarda Haliżaka z Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, dotyczyło międzynarodowej strategii Chin w kontekście idei Tianxia (chin. „to, co pod niebem”), łącząc konteksty historyczne i filozoficzne (zaczerpnięte z filozofii chińskiej) oraz wzrastającą współcześnie potęgę gospodarczą i militarną tego państwa.

Ostatnim wystąpieniem, była prezentacja dr. Marcina Grabowskiego z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, który analizował ostatnie ćwierćwiecze w polityce USA wobec regionu Azji i Pacyfiku w kontekście retoryki i rzeczywistości działania poszczególnych partii politycznych, tj. republikanów i demokratów. Po wystąpieniach miała miejsce dyskusja, która skupiła się szczególnie na problemie wzrastającej potęgi Chin w regionie i świecie.

Fot. Anna Wojnar.

 

Priorytety współpracy transatlantyckiej po szczycie NATO w Chicago – 24 maja 2012 r. – relacja z konferencji

Priorytety współpracy transatlantyckiej po szczycie NATO w Chicago – 24 maja 2012 r. – relacja z konferencji

Priorytety współpracy transatlantyckiej po szczycie NATO w Chicago – 24 maja 2012 r. – relacja z konferencji

24 maja 2012 r. krakowski oddział PTSM – razem z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Dowództwem Wojsk Specjalnych RP – był współorganizatorem konferencji pt. „Priorytety współpracy transatlantyckiej po szczycie NATO w Chicago”. Spotkanie to odbyło się w Librarii Collegium Maius UJ.

Otwarcie konferencji dokonał prof. dr hab. Andrzej Mania, Prorektor UJ ds. dydaktyki. Referaty wygłosiły następujące osoby:

  • Prof. dr hab. Lubomir Zyblikiewicz (UJ): Nowa koncepcja strategiczna po niespełna dwóch latach funkcjonowania;
  • Płk dr Dariusz Dachowicz (DWS): Rozwój zdolności państw NATO do prowadzenia sojuszniczych operacji specjalnych jako przykład współpracy transatlantyckiej;
  • Dr Marek Czajkowski (UJ): Obrona przeciwrakietowa NATO;
  • Płk Marcin Szymański (DWS): Operacje specjalne jako zasadnicze formy przyszłej aktywności wojskowej NATO w Afganistanie.

W konferencji uczestniczył także Zastępca Konsula Generalnego USA w Krakowie Jeffrey C. Vick.