VII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych – wstępna relacja

VII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych – wstępna relacja

VII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych


W dniach 9-10 listopada 2017 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim pod hasłem „Myśleć globalnie, działać regionalnie. Studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych” odbyła się kolejna konwencja PTSM.

W konferencji wzięło udział prawie 200 naukowców, reprezentujących zarówno polskie, jak również zagraniczne ośrodki naukowe. W trakcie 43 sesji panelowych oraz debat w ramach okrągłych stołów, naukowcy przedstawili wyniki swoich badań dotyczące szeroko rozumianej problematyki regionalizmu we współczesnych stosunkach międzynarodowych.

Obrady uroczyście otworzył Prof. dr hab. Andrzej Mania, pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego VII Konwencji PTSM. Następnie głos zabrał Zastępca Prezydenta Krakowa Dr hab. Andrzej Kulig, prof. UJ, Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Prof. dr hab. Zdzisław Mach, a także Przewodniczący PTSM Prof. dr hab. Edward Haliżak.

Wykład inauguracyjny pt. „Rethinking regionalism” wygłosił prof. Fredrik Söderbaum z University of Gothenburg w Szwecji.

Tegoroczna konwencja zorganizowana została przez PTSM, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak oraz Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski.

Na naszej stronie internetowej jest już dostępna fotorelacja z całego wydarzenia. Zapraszamy także do obejrzenia i podzielenia się zdjęciami opublikowanymi w serwisie Facebook.

„Dealing with the „governance gap”: the promise of regional governance” – relacja z wykładu Prof. Fredrika Söderbauma

„Dealing with the „governance gap”: the promise of regional governance” – relacja z wykładu Prof. Fredrika Söderbauma

„Dealing with the „governance gap”: the promise of regional governance” – relacja z wykładu Prof. Fredrika Söderbauma

W dniu 8 listopada 2017 r. odbył się na Uniwersytecie Jagiellońskim wykład otwarty światowej klasy eksperta z dziedziny badań nad regionalizmami Prof. Fredrika Söderbauma, który jest wykładowca w prestiżowej Szkole Studiów Globalnych (School of Global Studies, SGS) Uniwersytetu w Göteborgu (Szwecja).

Organizatorami tego wydarzenia był krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz sekcja azjatycka Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ.

Prof. Söderbauma wygłosił wykład pt. „Dealing with the 'governance gap’: the promise of regional governance”. Myślą przewodnią wydarzenia była teza o komplementarnym charakterze regionalizmów względem multilateralizmu oraz o pozytywnym wpływie organizacji regionalnych na globalne zarządzanie.

Spotkanie z Prof. Söderbaumem cieszyło się dużą popularnością wśród studentów i pracowników naukowych. Zebrani mieli okazję do naukowej konfrontacji ze znamienitym gościem poprzez możliwość zadania serii pytań.