„Studia nad polityką zagraniczną – obecny stan badań i perspektywy” – relacja z seminarium

„Studia nad polityką zagraniczną – obecny stan badań i perspektywy” – relacja z seminarium

„Studia nad polityką zagraniczną – obecny stan badań i perspektywy” – relacja z seminarium

W dniu 13 marca 2018 r. miało miejsce w Librarii Collegium Maius UJ seminarium pt. Studia nad polityką zagraniczną – obecny stan badań i perspektywy zorganizowane przez Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych.

W ramach seminarium swoją premierę miały dwie książki z zakresu studiów nad polityką zagraniczną. W 2017 r. nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się monografia dr. Tomasza Pugacewicza pt. Teorie polityki zagranicznej. Perspektywa amerykańskiej analizy polityki zagranicznej.

Natomiast w 2018 r. wydawnictwo Rambler Press opublikowało pracę zbiorową Badanie polityki zagranicznej państwa pod redakcją prof. dr. hab. Edwarda M. Haliżaka. Wśród współautorów tej publikacji znaleźli się następujący pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego: dr Magdalena Kozub-Karkut, dr Rafał Kwieciński i dr Iwona Krzyżanowska-Skowronek.

Spotkanie otworzył prof. dr hab. Andrzej Mania, przewodniczący krakowskiego oddziału PTSM oraz wiceprzewodniczący Zarządu Głównego PTSM, który m.in. podziękował Dyrektorowi INPiSM UJ, dr. hab. Robertowi Kłosowiczowi, prof. UJ za pomoc w organizacji wydarzenia.

Następnie głos zabrała przewodnicząca seminarium, dr hab. Małgorzata Zachara z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, która przedstawiła trójkę prelegentów: prof. dr hab. Teresę Łoś-Nowak, prof. dr. hab. Edwarda M. Haliżaka i dr. Tomasza Pugacewicza.

Jako pierwsza głos zabrała prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak – wieloletni pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – która na wstępie omówiła jak postrzegano jeszcze kilka lat temu teoretyzowanie na temat polityki zagranicznej, gdy redagowała pracę zbiorową pt. Polityka zagraniczna: aktorzy, potencjały, strategie (2011). Zwróciła ona uwagę, że z tej perspektywy obecnie opublikowane prace świadczą o dokonującym się postępie w tego typu badaniach w Polsce.

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Edward Haliżak – przewodniczący PTSM i wieloletni dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW – który opisał przyczyny swojego zainteresowania teoretycznymi aspektami polityki zagranicznej oraz wskazał na rolę PTSM w rozwoju tego typu badań w Polsce, czego przykładem była zorganizowana w Łodzi w 2016 r. konferencja poświęcona tym zagadnieniom i będące jej pokłosiem publikacje. Prof. Haliżak podkreślił, że badanie polityki zagranicznej stanowi subdyscyplinę nauki o stosunkach międzynarodowych.

Dr Tomasz Pugacewicz – pracownik Katedry Historii Dyplomacji i Polityki Międzynarodowej INPiSM UJ – przedstawił zaś założenia stojące za teoriami polityki zagranicznej upatrującymi czynników sprawczych na poziom procesów zachodzących wewnątrz państw. Z perspektywy zmieniającej się założeń naukowych oraz rzeczywistości międzynarodowej omówił on historię rozwoju takiego podejścia od połowy lat 50. XX w. do czasów współczesnych.

W dalszej części seminarium odbyła się dyskusja z udziałem publiczności, w której wzięły udział takie osoby jak prof. dr hab. Krzysztof Pałecki, dr hab. Radosław Rybkowski, dr Marcin Grabowski, dr Magdalena Kozub-Karkut, dr Maciej Herbut oraz dr Paulina Napierała a także pan Mikołaj Sokołowski.

Na końcu spotkania rozlosowano wśród publiczności egzemplarz monografii Teorie polityki zagranicznej, który otrzymał student na kierunku stosunki międzynarodowe pan Daniel Kozoň.

Organizatorzy wydarzenia pragną podziękować za pomoc w przygotowaniu przedsięwzięcia pani mgr Agnieszce Batko oraz studentom INPiSM UJ – Marcinowi Hubickiemu, Michałowi Gumułce i Jakubowi Stefanowskiemu.

Fot. Anna Wojnar.