„Regional Powers and Institutions in Indo-Pacific Region During the COVID-19 Pandemic: Neoliberal IR Perspective” – relacja z seminarium współorganizowanego przez PTSM

„Regional Powers and Institutions in Indo-Pacific Region During the COVID-19 Pandemic: Neoliberal IR Perspective” – relacja z seminarium współorganizowanego przez PTSM

W poniedziałek 6 marca 2023 r. odbyło się seminarium pt. „Regional Powers and Institutions in Indo-Pacific Region During the COVID-19 Pandemic: Neoliberal IR Perspective”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych) UJ, krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (PTSM) oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

Spotkanie otworzyła jego moderatorka dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ. Następnie głos zabrał prof. dr hab. Andrzej Mania, przewodniczący krakowskiego oddziału PTSM.

W dalszej kolejności wypowiadali się: prof. Roberto Rabel z Victoria University of Wellington (Nowa Zelandia), dr Jittipat Poonkham z Thammasad Univestity (Tajlandia), prof. Edward Haliżak (Uniwersytet Warszawski, przewodniczący PTSM) i dr hab. Jakub Zajączkowski, prof. UW (Uniwersytet Warszawski). W kolejnej części spotkania dyskutanci odnosili się do swoich wypowiedzi, a także odpowiadali na pytania słuchaczy.

Na koniec seminarium dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ przekazała głos dr. hab. Marcinowi Grabowskiem, kierownikowi Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju UJ – instytucji współorganizującej wydarzenie – oraz sekretarzowi krakowskiego oddziału PTSM. Podziękował on moderatorce, dyskutantom i publiczności za udział w wydarzeniu, a także dr. Łukaszowi Stachowi oraz mgr. Konradowi Kuligowi za pomoc w organizacji wydarzenia.

„Regional Powers and Institutions in Indo-Pacific Region During the COVID-19 Pandemic: Neoliberal IR Perspective” – zaproszenie na seminarium

„Regional Powers and Institutions in Indo-Pacific Region During the COVID-19 Pandemic: Neoliberal IR Perspective” – zaproszenie na seminarium

Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych) Uniwersytetu Jagiellońskiego, krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (PTSM) oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego mają zaszczyt zaprosić na seminarium „Regional Powers and Institutions in Indo-Pacific Region During the COVID-19 Pandemic: Neoliberal IR Perspective”.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 6 marca 2023 r. (poniedziałek) w budynku Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ przy ul. Reymonta 4 w Krakowie w sali nr 207 o godzina 13.00.

W seminarium wezmą udział następujący dyskutanci:

– prof. Roberto Rabel – Victoria University of Wellington (Nowa Zelandia);

– prof. Edward Haliżak – Uniwersytet Warszawski; Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych;

– dr hab. Jakub Zajączkowski, prof. UW – Uniwersytet Warszawski;

– dr Jittipat Poonkham – Thammasad Univestity (Tajlandia);

– dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński (moderator dyskusji).

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu, zarówno w formie stacjonarnej, jak też przez platformę MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjA1NTIwMWQtNzBkYS00OGZkLWI5NWUtOGZkOTAyZDU3MDg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%223cf98530-fdff-4264-b459-353494d19b3b%22%7d.

W razie pytań prosimy o kontakt do dr. Łukasza Stacha: lukasz.stach@uj.edu.pl.