6th European Workshops in International Studies 2019 – The Next 100 Years of International Relations – relacja

6th European Workshops in International Studies 2019 – The Next 100 Years of International Relations – relacja

W dniach 26-28 czerwca 2019 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ odbyły się European Workshops in International Studies – największe w Europie warsztaty z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych z udziałem ponad 300 badaczy z całego świata. Warsztaty organizowane są od sześciu lat przez EISA (European International Studies Association), a ich celem jest stworzenie platformy do intensywnej wymiany poglądów między badaczami zainteresowanymi tą samą tematyką. Specyficzna forma pracy warsztatów, która zdecydowanie różni się od tradycyjnych konferencji, stwarza doskonałą okazję dla ożywionych dyskusji, a także sprzyja powstawaniu nowych grup badawczych, składających się z osób reprezentujących różne ośrodki.

Organizatorzy wydarzenia zadbali o to, aby uczestnicy EWIS będący członkami PTSM pokrywali jedynie połowę opłaty za udział w przedsięwzięciu. W stosunku do warsztatów tego typu z 2018 r., w 2019 r. odnotowano 30-krotny wzrost udziału przedstawicieli z Polski. W praktyce oznaczało to, że ok. 10% wszystkich uczestników EWIS pochodziło z Polski. Ponadto w 2019 r. aż cztery warsztaty były kierowane lub współkierowane przez przedstawicieli polskiego środowiska naukowego, więc aż 15% warsztatów zorganizowali badacze z polskich ośrodków.

Kształt programowy EWIS co roku nadaje dwójka badaczy. W bieżącym roku była to, pochodząca z Estonii, dr Maria Mälksoo z Uniwersytetu w Kent (reprezentująca EISA) oraz prof. dr hab. Artur Gruszczak z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tegoroczne warsztaty zatytułowane „The Next 100 Years of International Relations” nie tylko przypominały rocznicę powstania dyscypliny, ale także odwoływały się do trwającej obecnie transformacji międzynarodowego ładu.

Realizacja całego przedsięwzięcia odbyła się dzięki inicjatywie i wsparciu European International Studies Association. Sukces zabiegów UJ o prawo do organizacji EWIS nie byłby jednak możliwy bez wsparcia jedynej afiliowanej w Europie Środkowej członkini zarządu EISA, dr hab. Anny Wojciuk z Uniwersytetu Warszawskiego, która zapewniła poparcie dla tej propozycji ze strony władz wspomnianego stowarzyszenia.

W realizację EWIS byli także zaangażowani przedstawiciele trzech jednostek INPiSM UJ: prof. Gruszczak z Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego i dr Magdalena Kozub-Karkut z Zakładu Teorii Polityki i Państwa, a także prof. dr hab. Andrzej Mania i dr Tomasz Pugacewicz z Katedry Polityki Międzynarodowej i Historii Dyplomacji. Projekt był wspierany przez Dyrekcję INPiSM UJ oraz przez Władze Dziekańskie WSMiP UJ, w szczególności przez Prodziekana ds. dydaktycznych dr. hab. Pawła Laidlera, prof. UJ.

Przedsięwzięcie tej skali nie byłoby możliwe także bez wsparcia ze strony Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. W imieniu organizatorów serdeczne podziękowania składamy przewodniczącemu Towarzystwa prof. dr. hab. Edwardowi Haliżakowi oraz przewodniczącemu krakowskiego oddziału, prof. dr. hab. Andrzejowi Mani.

Zainteresowanych szczegółową relacją zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem autorstwa dr. Tomasza Pugacewicz opublikowanym na łamach „Alma Mater”, miesięcznika Uniwersytetu Jagiellońskiego.