Zaproszenie na seminarium PTSM i CISAD

Zaproszenie na seminarium PTSM i CISAD

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na seminarium współorganizowane przez PTSM o. Kraków oraz CSMR: 𝐂𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐎𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐈𝐧𝐝𝐨-𝐏𝐚𝐜𝐢𝐟𝐢𝐜𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧: 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬, które odbędzie się 13 grudnia (środa) w godzinach 9:30-11:00 w Sali 207 przy ulicy Reymonta 4.

W seminarium wezmą udział:

Prof. Miao-Ling Hasenkamp – University of Rostock;

Prof. Edward Haliżak – Uniwersytet Warszawski, PTSM;

Prof. Jakub Zajączkowski – Uniwersytet Warszawski;

Prof. Emilian Kavalski – Uniwersytet Jagielloński;

Prof. Marcin Grabowski – Uniwersytet Jagielloński (moderacja).

Wykład dra Jamesa Deutsch dotyczący teorii spiskowej QAnon

Wykład dra Jamesa Deutsch dotyczący teorii spiskowej QAnon

Szanowni Państwo!

Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych oddział w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oddział w Krakowie zapraszają Państwa na spotkanie z doktorem Jamesem Deutschem, kuratorem Smithsonian Institution’s Center for Folklife and Cultural Heritage oraz adiunktem George Washington University. Wygłosi on wykład pt.

The Folkloric Roots of QAnon Conspiracy

„QAnon jest teorią spiskową powstałą w Stanach Zjednoczonych w październiku 2017 roku. Jej twórca, posługujący się pseudonimem Q, umieszczał wpisy na internetowym forum „4chan”, które nazywał „okruszkami chleba”, a mówiły one o wydarzeniach, które miały miejsce zarówno w państwie amerykańskim, jak i na całym świecie. Głównym założeniem teorii jest stwierdzenie, że w USA działa szajka politycznych, kulturowych i religijnych elit, które zaangażowane są w pedofilię, handel dziećmi, przemyt narządów oraz czczenie szatana, a jedyną osoba, która może wyzwolić społeczeństwo spod jej władzy jest Donald Trump”(za: Sznyterman 2022, https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/296172).

Termin spotkania: 12 czerwca 2023 (poniedziałek), godzina 13:30

Miejsce spotkania: WSMiP, ul. Reymonta 4, sala 408

Zaproszenie na spotkanie z Ambasadorem Filipem Grzegorzewskim, dyplomatą Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, przedstawicielem Unii Europejskiej na Tajwanie

Zaproszenie na spotkanie z Ambasadorem Filipem Grzegorzewskim, dyplomatą Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, przedstawicielem Unii Europejskiej na Tajwanie

Szanowni Państwo!

Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju ma zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie z Ambasadorem Filipem Grzegorzewskim, dyplomatą Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, przedstawicielem Unii Europejskiej na Tajwanie. Tytuł spotkania:

Challenges of EU Economic Diplomacy in Asia: Case Study of Taiwan

Informujemy, że wydarzenie będzie miało miejsce 18 maja (czwartek), godzina 11:00, sala 012, w budynku WSMiP.

Filip Grzegorzewski, polski dyplomata z dwudziestoletnim stażem pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych. Absolwent stosunków międzynarodowych oraz sinologii na Uniwersytecie Warszawskim, a także Akademii Dyplomatycznej MSZ. Od 2019 r. reprezentuje Unię Europejską na Tajwanie jako dyrektor Europejskiego Biura Ekonomiczno-Handlowego. W latach 2015-2019 przewodniczył w Brukseli Grupie Roboczej ds. Azji i Oceanii (COASI) Rady Unii Europejskiej. COASI zrzesza przedstawicieli wszystkich krajów członkowskich UE i przygotowuje decyzje Rady Unii Europejskiej w sprawach dotyczących Azji i Oceanii. F. Grzegorzewski sprawował funkcje kierownicze w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jako dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku oraz w Sekretariacie Ministra. W latach 2018-2011 był radcą w Wydziale Politycznym Delegatury Unii Europejskiej w Chinach i Mongolii, a wcześniej pracował w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli.

Uwaga: spotkanie odbędzie się w języku angielskim

Nowy Zarząd Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych w Krakowie

Nowy Zarząd Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych w Krakowie

W piątek 24 marca 2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Oddziału w Krakowie, w czasie którego wybrano nowy Zarząd Oddziału na lata 2023-2029.

Nowym przewodniczącym został dr hab. Marcin Grabowski, wiceprzewodniczącym prof. dr hab. Andrzej Mania, członkiem zarządu prof. dr hab. Robert Kłosowicz, skarbniczką dr Paulina Napierała, a sekretarzem dr Anna Wyrwisz. Życzymy im udanej nowej kadencji oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzących wydarzeniach i przedsięwzięciach PTSM.

Podczas zebrania, które cieszyło się dużą frekwencją wśród i wieloletnich już, i najnowszych członków, a zarazem i sympatyków PTSM, przedstawiono też sprawozdania z działalności ustępujących Władz, serdecznie podziękowano oraz złożono zasłużone wyrazy uznania Władzom kadencji 2016-2023: przewodniczącemu – prof. dr. hab. Andrzejowi Mani, wiceprzewodniczącemu – prof. dr. hab. Arturowi Gruszczakowi, prof. dr. hab. Robertowi Kłosowiczowi, dr. hab. Marcinowi Grabowskiemu – sekretarzowi oraz dr. Tomaszowi Pugacewiczowi – skarbnikowi, jak również przedstawiono plany działalności nowego Zarządu.

Więcej informacji już wkrótce.

„Regional Powers and Institutions in Indo-Pacific Region During the COVID-19 Pandemic: Neoliberal IR Perspective” – relacja z seminarium współorganizowanego przez PTSM

„Regional Powers and Institutions in Indo-Pacific Region During the COVID-19 Pandemic: Neoliberal IR Perspective” – relacja z seminarium współorganizowanego przez PTSM

W poniedziałek 6 marca 2023 r. odbyło się seminarium pt. „Regional Powers and Institutions in Indo-Pacific Region During the COVID-19 Pandemic: Neoliberal IR Perspective”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych) UJ, krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (PTSM) oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

Spotkanie otworzyła jego moderatorka dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ. Następnie głos zabrał prof. dr hab. Andrzej Mania, przewodniczący krakowskiego oddziału PTSM.

W dalszej kolejności wypowiadali się: prof. Roberto Rabel z Victoria University of Wellington (Nowa Zelandia), dr Jittipat Poonkham z Thammasad Univestity (Tajlandia), prof. Edward Haliżak (Uniwersytet Warszawski, przewodniczący PTSM) i dr hab. Jakub Zajączkowski, prof. UW (Uniwersytet Warszawski). W kolejnej części spotkania dyskutanci odnosili się do swoich wypowiedzi, a także odpowiadali na pytania słuchaczy.

Na koniec seminarium dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ przekazała głos dr. hab. Marcinowi Grabowskiem, kierownikowi Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju UJ – instytucji współorganizującej wydarzenie – oraz sekretarzowi krakowskiego oddziału PTSM. Podziękował on moderatorce, dyskutantom i publiczności za udział w wydarzeniu, a także dr. Łukaszowi Stachowi oraz mgr. Konradowi Kuligowi za pomoc w organizacji wydarzenia.

„Regional Powers and Institutions in Indo-Pacific Region During the COVID-19 Pandemic: Neoliberal IR Perspective” – zaproszenie na seminarium

„Regional Powers and Institutions in Indo-Pacific Region During the COVID-19 Pandemic: Neoliberal IR Perspective” – zaproszenie na seminarium

Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych) Uniwersytetu Jagiellońskiego, krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (PTSM) oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego mają zaszczyt zaprosić na seminarium „Regional Powers and Institutions in Indo-Pacific Region During the COVID-19 Pandemic: Neoliberal IR Perspective”.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 6 marca 2023 r. (poniedziałek) w budynku Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ przy ul. Reymonta 4 w Krakowie w sali nr 207 o godzina 13.00.

W seminarium wezmą udział następujący dyskutanci:

– prof. Roberto Rabel – Victoria University of Wellington (Nowa Zelandia);

– prof. Edward Haliżak – Uniwersytet Warszawski; Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych;

– dr hab. Jakub Zajączkowski, prof. UW – Uniwersytet Warszawski;

– dr Jittipat Poonkham – Thammasad Univestity (Tajlandia);

– dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński (moderator dyskusji).

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu, zarówno w formie stacjonarnej, jak też przez platformę MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjA1NTIwMWQtNzBkYS00OGZkLWI5NWUtOGZkOTAyZDU3MDg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%223cf98530-fdff-4264-b459-353494d19b3b%22%7d.

W razie pytań prosimy o kontakt do dr. Łukasza Stacha: lukasz.stach@uj.edu.pl.

Polska w instytucjach międzynarodowych w latach 1918–2018 – zaproszenie na seminarium PTSM

Polska w instytucjach międzynarodowych w latach 1918–2018 – zaproszenie na seminarium PTSM

Polska w instytucjach międzynarodowych w latach 1918–2018 – zaproszenie na seminarium PTSM

Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju UJ

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych (Oddział w Krakowie)

zapraszają na otwarte seminarium naukowe

pt. Polska w instytucjach międzynarodowych w latach 1918–2018

z udziałem:

prof. dr. hab. Andrzeja Mani (UJ)

prof. dr. hab. Edwarda Haliżaka (UW)

prof. dr. hab. Artura Gruszczak (UJ)

dr hab. Małgorzaty Zachary, prof. UJ

dr hab. Joanny Starzyk-Sulejewskiej (UW)

23 stycznia (czwartek), godz. 16.00, Sala nr 30 Collegium Novum UJ, ul. Gołęba 24

Punktem odniesienia uczestników spotkania będzie opublikowana pod koniec 2019 r. praca zbiorowa Polska w instytucjach międzynarodowych w latach 1918–2018 pod redakcją prof. Edwarda Haliżaka, prof. Teresy Łoś-Nowak, prof. Anny Potyrały oraz prof. Joanny Starzyk-Sulejewskiej. Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści: http://ptsm.edu.pl/wp-content/uploads/2019/06/strona-tytulowa-i-spis-tresci-pwim1918-2018-tytulowa_spis-tresci-1.pdf.

I tom anglojęzyczny PTSM poświęcony relacjom regionalnym

I tom anglojęzyczny PTSM poświęcony relacjom regionalnym

Z przyjemnością informujemy, że w szwajcarskim wydawnictwie Peter Lang ukazała się monografia pt. Global Politics in the 21st Century: Between Regional Cooperation and Conflicts (Peter Lang, Berlin et al. 2019, ss. 309) współredagowana przez prof. Andrzeja Manię, dr. Marcina Grabowskiego oraz dr. Tomasza Pugacewicza.

Publikacja poświęcona jest przede wszystkim problematyce regionalizmu w stosunkach międzynarodowych, zarówno w odniesieniu do integracji regionalnej, jak i rywalizacji w poszczególnych częściach świata. Łącznie liczy ona dwanaście rozdziałów. Fragmenty dostępne są w serwisie Academia.edu.

Inspiracją do powstania tomu była VII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych Myśleć globalnie, działać regionalnie: studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych, zorganizowana na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w dniach 9–10 listopada 2017 r.

Książka została wydana w serii International Relations in Asia, Africa and the Americas, której redaktorami są prof. Andrzej Mania i dr Marcin Grabowski.

W przygotowaniu znajduje się II tom poświęcony polityce USA w poszczególnych regionach świata.

Dwie polskojęzyczne prace zbiorowe PTSM o regionalizacji w stosunkach międzynarodowych

Dwie polskojęzyczne prace zbiorowe PTSM o regionalizacji w stosunkach międzynarodowych

Dwie polskojęzyczne prace zbiorowe PTSM o regionalizacji w stosunkach międzynarodowych

Miło nam poinformować, że na rynku księgarskim są już dostępne od pewnego czasu dwie polskojęzyczne pracy zbiorowe traktujące o szeroko rozumianym zjawisku regionalizacji w stosunkach międzynarodowych.

Pierwsza z wymienionych publikacji nosi tytuł Problemy regionalne Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu u progu XXI wieku i ukazała się pod redakcją Andrzeja Mani, Marcina Grabowskiego oraz Joanny Mormul (PTSM & Rambler, Warszawa 2018, ss. 276). Łącznie w tomie ukazało się trzynaście artykułów (zob. spis streści).

Druga z wymienionych publikacji ukazała się pod tytułem Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie między globalizacją a regionalizacją a funkcję redaktorów pełnili Andrzej Mania, Piotr Bajor, Tomasz Pugacewicz oraz Anna Wyrwisz (PTSM & Rambler, Warszawa 2018, ss. 220). Łącznie w tomie ukazało się dziewięć rozdziałów (zob. spis streści).

Inspiracją do powstania tomów była VII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych Myśleć globalnie, działać regionalnie: studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych, zorganizowana na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w dniach 9–10 listopada 2017 r.

6th European Workshops in International Studies 2019 – The Next 100 Years of International Relations – relacja

6th European Workshops in International Studies 2019 – The Next 100 Years of International Relations – relacja

W dniach 26-28 czerwca 2019 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ odbyły się European Workshops in International Studies – największe w Europie warsztaty z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych z udziałem ponad 300 badaczy z całego świata. Warsztaty organizowane są od sześciu lat przez EISA (European International Studies Association), a ich celem jest stworzenie platformy do intensywnej wymiany poglądów między badaczami zainteresowanymi tą samą tematyką. Specyficzna forma pracy warsztatów, która zdecydowanie różni się od tradycyjnych konferencji, stwarza doskonałą okazję dla ożywionych dyskusji, a także sprzyja powstawaniu nowych grup badawczych, składających się z osób reprezentujących różne ośrodki.

Organizatorzy wydarzenia zadbali o to, aby uczestnicy EWIS będący członkami PTSM pokrywali jedynie połowę opłaty za udział w przedsięwzięciu. W stosunku do warsztatów tego typu z 2018 r., w 2019 r. odnotowano 30-krotny wzrost udziału przedstawicieli z Polski. W praktyce oznaczało to, że ok. 10% wszystkich uczestników EWIS pochodziło z Polski. Ponadto w 2019 r. aż cztery warsztaty były kierowane lub współkierowane przez przedstawicieli polskiego środowiska naukowego, więc aż 15% warsztatów zorganizowali badacze z polskich ośrodków.

Kształt programowy EWIS co roku nadaje dwójka badaczy. W bieżącym roku była to, pochodząca z Estonii, dr Maria Mälksoo z Uniwersytetu w Kent (reprezentująca EISA) oraz prof. dr hab. Artur Gruszczak z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tegoroczne warsztaty zatytułowane „The Next 100 Years of International Relations” nie tylko przypominały rocznicę powstania dyscypliny, ale także odwoływały się do trwającej obecnie transformacji międzynarodowego ładu.

Realizacja całego przedsięwzięcia odbyła się dzięki inicjatywie i wsparciu European International Studies Association. Sukces zabiegów UJ o prawo do organizacji EWIS nie byłby jednak możliwy bez wsparcia jedynej afiliowanej w Europie Środkowej członkini zarządu EISA, dr hab. Anny Wojciuk z Uniwersytetu Warszawskiego, która zapewniła poparcie dla tej propozycji ze strony władz wspomnianego stowarzyszenia.

W realizację EWIS byli także zaangażowani przedstawiciele trzech jednostek INPiSM UJ: prof. Gruszczak z Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego i dr Magdalena Kozub-Karkut z Zakładu Teorii Polityki i Państwa, a także prof. dr hab. Andrzej Mania i dr Tomasz Pugacewicz z Katedry Polityki Międzynarodowej i Historii Dyplomacji. Projekt był wspierany przez Dyrekcję INPiSM UJ oraz przez Władze Dziekańskie WSMiP UJ, w szczególności przez Prodziekana ds. dydaktycznych dr. hab. Pawła Laidlera, prof. UJ.

Przedsięwzięcie tej skali nie byłoby możliwe także bez wsparcia ze strony Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. W imieniu organizatorów serdeczne podziękowania składamy przewodniczącemu Towarzystwa prof. dr. hab. Edwardowi Haliżakowi oraz przewodniczącemu krakowskiego oddziału, prof. dr. hab. Andrzejowi Mani.

Zainteresowanych szczegółową relacją zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem autorstwa dr. Tomasza Pugacewicz opublikowanym na łamach „Alma Mater”, miesięcznika Uniwersytetu Jagiellońskiego.