Członkowie krakowskiego oddziału wyróżnieni nagrodami PTSM za lata 2016-2017

Członkowie krakowskiego oddziału wyróżnieni nagrodami PTSM za lata 2016-2017

8 listopada 2018 r., podczas VIII Konwencji Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych w Poznaniu, po raz pierwszy wręczono dyplomy w konkursach Nagród Naukowych PTSM.

Nagrody przyznała Kapituła pod przewodnictwem prof. dr hab. Teresy Łoś-Nowak w składzie: dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ, dr hab. Hanna Dumała, prof. UMCS, dr hab. Edward Haliżak, dr hab. Marcin Kaczmarski, dr hab. Bartosz Michalski, dr hab. Przemysław Osiewicz, prof. UAM, dr hab. Rafał Ożarowski, prof. WSAiB, dr hab Anna Wojciuk, dr hab. Karol Żakowski, prof. UŁ, prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska.

Nagrody naukowe za najlepsze oryginalne monografie naukowe otrzymali dr Adam Kirpsza za książkę pt. „Jak negocjować w Brukseli? Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej” wydaną przez Wydawnictwo Naukowe Scholar (Warszawa 2016) oraz dr Tomasz Pugacewicz za książkę „Teorie polityki zagranicznej. Perspektywa amerykańskiej analizy polityki zagranicznej” wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków 2017).

W kategorii Nagroda Doktorska zwyciężył dr Mateusz Filary-Szczepanik za rozprawę pt. „Realistyczne teorie Hansa Morgenthaua i Kennetha Waltza na tle debat konstytuujących stosunki międzynarodowe jako dyscyplinę akademicką”.

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy badaczy stosunków międzynarodowych do wzięcia udziału w kolejnych edycjach Konkursu!

„Czy Afryka potrzebuje nowych granic? Stosunki międzynarodowe w Afryce w kontekście separatyzmów w regionie” – zaproszenie na konferencję

„Czy Afryka potrzebuje nowych granic? Stosunki międzynarodowe w Afryce w kontekście separatyzmów w regionie” – zaproszenie na konferencję

„Czy Afryka potrzebuje nowych granic? Stosunki międzynarodowe w Afryce w kontekście separatyzmów w regionie” – zaproszenie na konferencję

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową Czy Afryka potrzebuje nowych granic? Stosunki międzynarodowe w Afryce w kontekście separatyzmów w regionie organizowaną przez Jagiellońskie Centrum Badań Afrykanistycznych oraz Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego pod patronatem honorowym Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych Oddział w Krakowie, która odbędzie się 25 października 2018 r. w Sali im. Michała Bobrzyńskiego w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Program konferencji w formie pliku PDF dostępny jest tutaj.

„Studia nad polityką zagraniczną – obecny stan badań i perspektywy” – relacja z seminarium

„Studia nad polityką zagraniczną – obecny stan badań i perspektywy” – relacja z seminarium

„Studia nad polityką zagraniczną – obecny stan badań i perspektywy” – relacja z seminarium

W dniu 13 marca 2018 r. miało miejsce w Librarii Collegium Maius UJ seminarium pt. Studia nad polityką zagraniczną – obecny stan badań i perspektywy zorganizowane przez Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych.

W ramach seminarium swoją premierę miały dwie książki z zakresu studiów nad polityką zagraniczną. W 2017 r. nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się monografia dr. Tomasza Pugacewicza pt. Teorie polityki zagranicznej. Perspektywa amerykańskiej analizy polityki zagranicznej.

Natomiast w 2018 r. wydawnictwo Rambler Press opublikowało pracę zbiorową Badanie polityki zagranicznej państwa pod redakcją prof. dr. hab. Edwarda M. Haliżaka. Wśród współautorów tej publikacji znaleźli się następujący pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego: dr Magdalena Kozub-Karkut, dr Rafał Kwieciński i dr Iwona Krzyżanowska-Skowronek.

Spotkanie otworzył prof. dr hab. Andrzej Mania, przewodniczący krakowskiego oddziału PTSM oraz wiceprzewodniczący Zarządu Głównego PTSM, który m.in. podziękował Dyrektorowi INPiSM UJ, dr. hab. Robertowi Kłosowiczowi, prof. UJ za pomoc w organizacji wydarzenia.

Następnie głos zabrała przewodnicząca seminarium, dr hab. Małgorzata Zachara z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, która przedstawiła trójkę prelegentów: prof. dr hab. Teresę Łoś-Nowak, prof. dr. hab. Edwarda M. Haliżaka i dr. Tomasza Pugacewicza.

Jako pierwsza głos zabrała prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak – wieloletni pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – która na wstępie omówiła jak postrzegano jeszcze kilka lat temu teoretyzowanie na temat polityki zagranicznej, gdy redagowała pracę zbiorową pt. Polityka zagraniczna: aktorzy, potencjały, strategie (2011). Zwróciła ona uwagę, że z tej perspektywy obecnie opublikowane prace świadczą o dokonującym się postępie w tego typu badaniach w Polsce.

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Edward Haliżak – przewodniczący PTSM i wieloletni dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW – który opisał przyczyny swojego zainteresowania teoretycznymi aspektami polityki zagranicznej oraz wskazał na rolę PTSM w rozwoju tego typu badań w Polsce, czego przykładem była zorganizowana w Łodzi w 2016 r. konferencja poświęcona tym zagadnieniom i będące jej pokłosiem publikacje. Prof. Haliżak podkreślił, że badanie polityki zagranicznej stanowi subdyscyplinę nauki o stosunkach międzynarodowych.

Dr Tomasz Pugacewicz – pracownik Katedry Historii Dyplomacji i Polityki Międzynarodowej INPiSM UJ – przedstawił zaś założenia stojące za teoriami polityki zagranicznej upatrującymi czynników sprawczych na poziom procesów zachodzących wewnątrz państw. Z perspektywy zmieniającej się założeń naukowych oraz rzeczywistości międzynarodowej omówił on historię rozwoju takiego podejścia od połowy lat 50. XX w. do czasów współczesnych.

W dalszej części seminarium odbyła się dyskusja z udziałem publiczności, w której wzięły udział takie osoby jak prof. dr hab. Krzysztof Pałecki, dr hab. Radosław Rybkowski, dr Marcin Grabowski, dr Magdalena Kozub-Karkut, dr Maciej Herbut oraz dr Paulina Napierała a także pan Mikołaj Sokołowski.

Na końcu spotkania rozlosowano wśród publiczności egzemplarz monografii Teorie polityki zagranicznej, który otrzymał student na kierunku stosunki międzynarodowe pan Daniel Kozoň.

Organizatorzy wydarzenia pragną podziękować za pomoc w przygotowaniu przedsięwzięcia pani mgr Agnieszce Batko oraz studentom INPiSM UJ – Marcinowi Hubickiemu, Michałowi Gumułce i Jakubowi Stefanowskiemu.

Fot. Anna Wojnar.

VII Konwencja PTSM w Krakowie – jest już dostępna fotorelacja

VII Konwencja PTSM w Krakowie – jest już dostępna fotorelacja

VII Konwencja PTSM w Krakowie – jest już dostępna fotorelacja

Uprzejmie informujemy, że na naszej stronie internetowej jest już dostępna fotorelacja z VII Ogólnopolskiej Konwencji Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych.

Zapraszamy także do obejrzenia i podzielenia się zdjęciami opublikowanymi w serwisie Facebook.

Mamy nadzieję, że zebrane zdjęcia będą stanowić miłą pamiątkę z wydarzenia oraz zachęcą Państwa do udziału w kolejnych tego typu przedsięwzięciach.

Uprzejmie dziękujemy za wykonanie zdjęć Annie Wojnar oraz Marie Idlin.

VII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych – wstępna relacja

VII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych – wstępna relacja

VII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych


W dniach 9-10 listopada 2017 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim pod hasłem „Myśleć globalnie, działać regionalnie. Studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych” odbyła się kolejna konwencja PTSM.

W konferencji wzięło udział prawie 200 naukowców, reprezentujących zarówno polskie, jak również zagraniczne ośrodki naukowe. W trakcie 43 sesji panelowych oraz debat w ramach okrągłych stołów, naukowcy przedstawili wyniki swoich badań dotyczące szeroko rozumianej problematyki regionalizmu we współczesnych stosunkach międzynarodowych.

Obrady uroczyście otworzył Prof. dr hab. Andrzej Mania, pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego VII Konwencji PTSM. Następnie głos zabrał Zastępca Prezydenta Krakowa Dr hab. Andrzej Kulig, prof. UJ, Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Prof. dr hab. Zdzisław Mach, a także Przewodniczący PTSM Prof. dr hab. Edward Haliżak.

Wykład inauguracyjny pt. „Rethinking regionalism” wygłosił prof. Fredrik Söderbaum z University of Gothenburg w Szwecji.

Tegoroczna konwencja zorganizowana została przez PTSM, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak oraz Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski.

Na naszej stronie internetowej jest już dostępna fotorelacja z całego wydarzenia. Zapraszamy także do obejrzenia i podzielenia się zdjęciami opublikowanymi w serwisie Facebook.

„Dealing with the „governance gap”: the promise of regional governance” – relacja z wykładu Prof. Fredrika Söderbauma

„Dealing with the „governance gap”: the promise of regional governance” – relacja z wykładu Prof. Fredrika Söderbauma

„Dealing with the „governance gap”: the promise of regional governance” – relacja z wykładu Prof. Fredrika Söderbauma

W dniu 8 listopada 2017 r. odbył się na Uniwersytecie Jagiellońskim wykład otwarty światowej klasy eksperta z dziedziny badań nad regionalizmami Prof. Fredrika Söderbauma, który jest wykładowca w prestiżowej Szkole Studiów Globalnych (School of Global Studies, SGS) Uniwersytetu w Göteborgu (Szwecja).

Organizatorami tego wydarzenia był krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz sekcja azjatycka Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ.

Prof. Söderbauma wygłosił wykład pt. „Dealing with the 'governance gap’: the promise of regional governance”. Myślą przewodnią wydarzenia była teza o komplementarnym charakterze regionalizmów względem multilateralizmu oraz o pozytywnym wpływie organizacji regionalnych na globalne zarządzanie.

Spotkanie z Prof. Söderbaumem cieszyło się dużą popularnością wśród studentów i pracowników naukowych. Zebrani mieli okazję do naukowej konfrontacji ze znamienitym gościem poprzez możliwość zadania serii pytań.

 

II Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa „Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo w erze informacji”

II Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa „Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo w erze informacji”

II Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa „Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo w erze informacji”

W dniach 21-22 września 2017 r. Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Polskim Towarzystwem Studiów Międzynarodowych zorganizował II Jagiellońską Konferencję Bezpieczeństwa „Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo w erze informacji”.

Konferencja poświęcona została aktualnym dylematom i problemom bezpieczeństwa kształtującym się w przestrzeni współpracy, rywalizacji i konfrontacji determinowanej przez wyznaczniki bezpieczeństwa narodowego oraz uwarunkowania o charakterze globalnym.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Prof. dr hab. Zdzisław Mach. Następnie głos zabrał Prof. dr hab. Andrzej Mania – Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. dydaktycznych w latach 2008-2016, który podkreślał znaczenie podjętej debaty nad uwarunkowaniami, zagrożeniami oraz strukturą bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

Wykład inauguracyjny wygłosił przewodniczący Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych Prof. dr hab. Edward Haliżak, który omówił studia bezpieczeństwa międzynarodowego z perspektywy subdyscypliny nauki o stosunkach międzynarodowych. Sesję plenarną zakończyło wystąpienie kierownika Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego UJ Dr. hab. Artura Gruszczaka, prof. UJ, który przedstawił założenia merytoryczne konferencji oraz omówił dotychczasową działalność Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego.

W ramach konferencji zorganizowano 13 paneli tematycznych, dotyczących różnych aspektów bezpieczeństwa, w których wzięło udział kilkudziesięciu naukowców reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski.

W trakcie obrad miał miejsce również panel specjalny poświęcony uwarunkowaniom i zagrożeniom bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, w którym udział wzięli pracownicy Uniwersytetu Amerykańskiego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Podczas konferencji odbył się także panel studencki, w trakcie którego miała miejsce promocja najnowszego pisma „Defensywa”, wydawanego przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego UJ.

Fot. Magdalena Lisińska.

Warsztaty dla młodych naukowców z Prof. Peterem J. Katzensteinem – 23 maja 2017 r. – relacja

Warsztaty dla młodych naukowców z Prof. Peterem J. Katzensteinem – 23 maja 2017 r. – relacja

Warsztaty dla młodych naukowców z Prof. Peterem J. Katzensteinem – 23 maja 2017 r. – relacja

23 maja 2017 r. w Sali pod Belkami Collegium Maius UJ odbyły się warsztaty z udziałem prof. Petera J. Katzensteina skierowane do młodych naukowców z Europy Środkowej i Wschodniej.

Tematem spotkania były zagadnienia dotyczące projektowania badań oraz publikowania ich wyników w międzynarodowych wydawnictwach naukowych.

Warsztaty były wspólnym przedsięwzięciem krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych oraz Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.

Prowadzący warsztaty prof. Katzenstein jest pracownikiem, należącego do elitarnej Ligi Bluszczowej, Cornell University oraz uchodzi za jednego z dziesięciu najbardziej wpływowych teoretyków stosunków międzynarodowych w świecie. Posiada on także bogate doświadczenie w nadzorowaniu projektów naukowych i wydawniczych.

W warsztatach udział wzięli: dr Karol Chwedczuk-Szulc (Uniwersytet Wrocławski), Mateusz Filary (Akademia Ignatianum w Krakowie), Tibor Hargitai (Uniwersytet Korwina w Budapeszcie), Magdalena Kania (Uniwersytet Jagielloński), dr Magdalena Kozub-Karkut, dr Tomasz Pugacewicz (Uniwersytet Jagielloński) oraz Rafał Wiśniewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Spotkanie to było kontynuacją wcześniejszych tego typu przedsięwzięć skierowanych do młodych naukowców z Europy Środkowej i Wschodniej z udziałem czołowych przedstawicieli nauki o stosunkach międzynarodowych w świecie. Organizatorem poprzednich spotkań, odbywających się na Uniwersytecie Warszawskim, była dr hab. Anna Wojciuk a prowadzili je prof. Knud Erik Jørgensen (2012 r.) oraz Stefano Guzzini (2014 r. i 2015 r.).

Fot. Magdalena Kania.

„India. Emerging Power and the New International Order in Asia” – 13 maja 2016 r. – relacja z seminarium

„India. Emerging Power and the New International Order in Asia” – 13 maja 2016 r. – relacja z seminarium

„India. Emerging Power and the New International Order in Asia” – 13 maja 2016 r. – relacja z seminarium

13 maja 2016 r. odbyło się na Uniwersytecie Jagiellońskim seminarium pt. „India. Emerging Power and the New International Order in Asia” z udziałem m.in. gości z Indii, Oksfordu oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie to zostało zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Instytut Stosunków Międzynarodowych UW oraz sekcję azjatycką Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ.

Przed seminarium, jego uczestników spoza UJ, przyjął w swoim gabinecie w Collegium Novum UJ prorektor UJ ds. dydaktyki prof. Andrzej Mania. W skład delegacji weszli przedstawiciele czołowych uczelni indyjskich oraz specjaliści z dziedziny studiów indyjskich z Uniwersytetu w Oksfordzie oraz Uniwersytetu Warszawskiego: prof. Shantanu Chakrabarti (Uniwersytet w Kalkucie), prof. Arvind Kumar (Uniwersytet Manipal) i prof. Gulschan Sachdeva (Uniwersytet Jawaharlala Nehru) oraz prof. Matthew Mc Cartney i prof. George Kunnath z Uniwersytetu w Oksfordzie, a także dr hab. Jakub Zajączkowski (Instytut Stosunków Międzynarodowych UW). W spotkaniu wziął udział również dr Marcin Grabowski z Instytutu Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UJ.

W trakcie rozmowy omówiono plany i perspektywy rozwoju wzajemnej współpracy, zwłaszcza w dziedzinie studiów międzynarodowych i międzykulturowych. Następnie prof. Andrzej Mania oprowadził gości po najważniejszych miejscach w Collegium Novum, przybliżając im jednocześnie kluczowe fakty i postacie z historii Uniwersytetu. Po wizycie w Collegium Novum delegacja zwiedziła Muzeum UJ Collegium Maius.

Samo seminarium było poświęcone roli Indii jako nowego azjatyckiego mocarstwa w perspektywie społecznej, politycznej i ekonomicznej. Poza wspomnianymi uczestnikami spoza UJ w wydarzeniu tym wzięła udział także dr hab. Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś (Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ). Spotkanie prowadził wspomniany dr Marcin Grabowski.

Zdjęcia: Anna Wojnar.

Prof. John Mearsheimer o polityce USA na Bliskim Wschodzie i Ukrainie – 8-9 grudnia 2015 r. – relacja z wykładów

Prof. John Mearsheimer o polityce USA na Bliskim Wschodzie i Ukrainie – 8-9 grudnia 2015 r. – relacja z wykładów

Prof. John Mearsheimer o polityce USA na Bliskim Wschodzie i Ukrainie – 8-9 grudnia 2015 r. – relacja z wykładów

W dniach 8-9 grudnia 2015 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim z wykładami gościnnymi o Bliskim Wschodzie i tzw. kryzysie ukraińskim wystąpił jeden z najbardziej wpływowych teoretyków stosunków międzynarodowych w świecie, prof. John Mearsheimer z Uniwersytetu w Chicago.

Polityka USA wobec Bliskiego Wschodu

Pierwszy wykład – US Middle East Policy Since 9/11: One Disaster after Another – miał miejsce 8 grudnia w Librarii Collegium Maius UJ. Został on zorganizowany w ramach seminarium Polskiego Towarzystwo Studiów Międzynarodowych oraz Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Spotkanie otworzył prof. dr hab. Andrzej Mania, który pełni funkcję przewodniczącego krakowskiego oddziału PTSM. Natomiast dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ z Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego przedstawił sylwetkę gościa z USA oraz prowadził całość spotkania.

W swoim wystąpieniu prof. Mearsheimer omówił kolejno: znaczenie Bliskiego Wschodu w polityce zagranicznej USA, historię polityki Stanów Zjednoczonych w tym regionie oraz zabiegi USA o zmianę władz w Afganistanie, Iraku, Syrii, Libii i Egipcie po zamachach z 11. września. W kontekście ostatniego punktu wskazał nie tylko na porażkę tych starań, ale na szersze negatywne ich konsekwencje w postaci rozwoju terroryzmu, cierpienia niewinnych cywili, wzmacniania podziałów szyicko-sunnickich oraz przyczynienia się do kryzysu migracyjnego w Europie.

W trakcie wykładu została omówiona także polityka USA wobec Izraela (m.in. fiasko procesu pokojowego), Iranu (sukces negocjacji ws. programu nuklearnego) oraz tzw. Państwa Islamskiego (ISIS). Szczególnie wiele miejsce prof. Mearsheimer poświęcił ostatniej kwestii. Uznał on, że USA próbują realizować jednocześnie dwa różne i sprzeczne względem siebie cele: zniszczenie ISIS oraz obalenie prezydenta Baszara Al-Asada.

W kontekście występowania sprzeczności w polityce USA wobec ISIS prof. Mearsheimer stwierdził, że (1) pokonanie tzw. Państwa Islamskiego wymaga współpracy USA z Rosją i Iranem, (2) nie chodzi jedynie o zwycięstwo wojskowe nad ISIS, bo bojownicy mogą rozproszyć się wśród cywili i powrócić do walk po wycofaniu się Stanów Zjednoczonych, (3) zwiększenie zaangażowania wojskowego USA przyczyni się do narastania nastrojów antyzachodnich na Bliskim Wschodzie i będzie sprzyjać rozwojowi terroryzmu.

Po wykładzie odbyła się szeroka dyskusja z udziałem uczestników seminarium. W jej ramach prof. Mearsheimer odpowiedział na kilkanaście pytań dotyczących m.in. innych niż USA czynników kształtujących sytuację na Bliskim Wschodzie oraz szerszego kontekstu promowania przez Stanu Zjednoczone demokracji w innych regionach świata. Seminarium, którego częścią był wspomniany wykład, wzbudziło duże zainteresowanie i Libraria Collegium Maius UJ była w pełni wypełniona przez ponad 80 słuchaczy.

Przyczyny tzw. kryzysu ukraińskiego

Drugi wykład prof. Mearsheimera – Why the West – Not Putin – Is Responsible for the Ukraine Crisis – odbył się 9 grudnia 2015 r. w Auli Głównej Collegium Novum UJ. Został on zorganizowany przez PTSM oraz Association of International and Area Studies of the Jagiellonian University (Koło Studiów Międzynarodowych i Regionalnych UJ). Spotkanie otworzył prof. dr hab. Andrzej Mania, zaś później poprowadził je dr Marcin Grabowski z Katedry Historii Dyplomacji i Polityki Międzynarodowej.

W trakcie swojej prezentacji gość z USA omówił tzw. konflikt ukraiński z perspektywy rozwijanej przez siebie i wpływowej na całym świecie teorii stosunków międzynarodowych: realizmu ofensywnego. Uznaje ona regionalne i światowe mocarstwa za główne czynnik kształtujący stosunki międzynarodowe, ograniczaj zaś prawo do samodzielności mniejszych państw i zamieszkujących ich narodów.

Pierwsza, najobszerniejsza część wykładu prof. Mearsheimera była poświęcona przyczynom konfliktu na Ukrainie. Z jednej strony, uznał on, że źródłem obecnej sytuacji są długofalowe i bezpośrednie zabiegi Zachodu na rzecz rozszerzenia swoich wpływów na Ukrainę poprzez obietnice członkowstwa w NATO i Unii Europejskiej, a także wspieranie prozachodnich elit w tym państwem. Z drugiej strony, przyczyną jest determinacja Federacji Rosyjskiej w utrzymaniu swoich wpływów na Ukrainie.

Komentując reakcję Rosji na zmianę władz na Ukrainie na prozachodnie, gość z USA wskazał, że strona rosyjska wielokrotnie ostrzegała Zachód przed konsekwencjami włączenia państwa ukraińskiego do wspomnianych zachodnich instytucji. Jednocześnie prof. Mearsheimer nie zgodził się z rozpowszechnionymi opiniami o tym, że polityka Federacji Rosyjskiej jest wynikiem nieracjonalnych działań prezydenta W. Putina lub prób budowy wielkiej Rosji. Mianowicie prof. Uniwersytetu w Chicago uważa, że rosyjski przywódca postępuje logicznie zgodnie z zasadami realizm. Jednocześnie Rosja nie ma potencjału do odbudowy imperium, gdyż jako mocarstwo słabnie.

Pod koniec swojego wystąpienia prof. Mearsheimer przedstawił rekomendacje w zakresie tego jak rozwiązać omawiany przez niego konflikt. Po pierwsze, należy uczynić z Ukrainy państwo neutralne, będące poza blokami wojskowymi (NATO) i gospodarczymi (EU). W efekcie tego Ukraina miałaby pełnić rolę państwa buforowego między NATO oraz Rosją i jej sojusznikami. Po drugie, powinien być przygotowany plan pomocy gospodarczej dla Ukrainy pod auspicjami Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Rosji oraz Unii Europejskiej. Po trzecie, przy zachowaniu integralności terytorialnej, Ukraina powinna zagwarantować prawa dla mniejszości narodowych, w tym językowe.

Po wykładzie prof. Mearsheimer odpowiedział na wiele pytań zadanych przez słuchaczy. Dotyczyły one m.in. tego, że obywatele Ukrainy mają prawo do samostanowienia, a także bezpieczeństwa Polski. W kwestii pierwszej gość z USA podkreślił, że nie jest on przeciwnikiem Ukrainy, a jedynie przedstawia rekomendacje które są niezbędne żeby zakończyć konflikt z perspektywy jego teorii. W odniesieniu do Polski ocenił, że nasz kraj jest bezpieczny, gdyż konflikt na wschodzie spowodował wzrost zainteresowania USA regionem, zaś sama Rosja będzie z czasem coraz bardziej osłabiona m.in. z przyczyny demograficznych.

Po wykładzie podziękowania dla prof. Mearsheimera złożył Julian Laufs reprezentujący Association of International and Area Studies of JU. Przekazał on także gościowi z USA drobne upominki z logo AIAS.

Wykład spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem i uczestniczyło w nim około 200 słuchaczy, którzy wypełnili całą Aulę Collegium Novum UJ. Po zamknięciu części oficjalnej wielu studentów zadawało jeszcze indywidualnie pytania prof. Mearsheimerowi.

Fot. m.in. Anna Wojnar.