Members

How to become a member?

We are open to collaboration with scholars from other scientific disciplines interested in international studies. Practitioners and students are also welcome.

If you want to become a member, please fill the membership declaration, pay the membership fee, and send the declaration together with transfer confirmation to the secretary of the Krakow branch of the PTSM, Marcin Grabowski, PhD: marcin.grabowski@uj.edu.pl. New members are admitted by decision of the Board of the Krakow branch of the PTSM.

The membership fee is PLN 50 for students and doctoral students and PLN 100 for other candidates. The fee should be paid to the following bank account:

Current members:

prof. dr hab. Erhard Cziomer
prof. dr hab. Andrzej Mania
prof. dr hab. Janusz Węc
prof. dr hab. Lubomir Zyblikiewicz
dr hab. prof. UJ Bogusława Bednarczyk
dr hab. prof. UJ Artur Gruszczak
dr hab. prof. UEK Robert Jakimowicz
dr hab. prof. UJ Robert Kłosowicz
dr hab. prof. UJ Kazimierz Lankosz
dr hab. prof. AK Marcin Lasoń
dr hab. prof. UJ Piotr Biliński
dr hab. prof. KA Beata Molo
dr hab. Ewa Bojenko-Izdebska
dr hab. Marek Czajkowski
dr hab. Łukasz Gacek
dr hab. Aleksander Głogowski
dr hab. Tomasz Młynarski
dr hab. Łukasz Wordliczek
dr hab. Ewa Trojnar
dr hab. Małgorzata Zachara
dr Piotr Bajor
dr Edyta Chwiej
dr Agnieszka Czubik
dr Zbigniew Czubiński
dr Karol Derwich
dr Spasimir Domaradzki
dr Marcin Fatalski
dr Marcin Gabryś
dr Alicja Głuszek
dr Irena Głuszyńska
dr Marcin Grabowski
dr Iwona Krzyżanowska-Skowronek
dr Anna Kuczyńska
dr Wojciech Michnik
dr Joanna Mormul
dr Paulina Napierała
dr Agnieszka Nitszke
dr Grzegorz Nycz
dr Tomasz Pugacewicz
dr Tomasz Soroka
dr Rafał Wordliczek
mgr Marta Antosz
mgr Agnieszka Batko
mgr Mateusz Filary
mgr Wojciech Lieder
mgr Magdalena Lisińska
mgr Urszula Róg