Historia

Historia

Oddział w Krakowie Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (PTSM) powstał w 2010 r. i jest najstarszym oddziałem terenowym tego stowarzyszenia. Samo zaś PTSM zostało formalnie powołane do życia w 2009 r.

Już jednak 12 września 2008 r. ówczesny Prorektor UJ, prof. dr hab. Andrzeja Mania gościł w Krakowie wybitnych przedstawicieli nauki o stosunkach międzynarodowych z Polski, którzy stanowili grupę inicjatywną działającą na rzecz powołania wspomnianej instytucji. Uzgodniono wtedy nazwę organizacji oraz wyznaczono prof. dr hab. Edwarda Haliżaka na osobę odpowiedzialną za opracowanie statutu stowarzyszenia i przygotowanie zjazdu założycielskiego.

We wspomnianym spotkaniu udział wzięli: prof. dr hab. Edward Haliżak (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Roman Kuźniar (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Andrzej Mania (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Tadeusz Marczak (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Marek Pietraś (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowksiej w Lublinie), prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. dr hab. Lubomir Zyblikiewicz (Uniwersytet Jagielloński).

W momencie założenie krakowski oddział PTSM liczył 29 osób. W skład pierwszego zarządu PTSM o/Kraków weszły następujące osoby:

  • Prof. dr hab. Andrzej Mania – przewodniczący,
  • Prof. dr hab. Lubomir Zyblikiewicz – wiceprzewodniczący,
  • Dr Artur Gruszczak – członek zarządu,
  • Dr Marcin Grabowski – sekretarz,
  • Dr Wojciech Michnik – skarbnik.