Historia

Historia

Oddział w Krakowie Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (PTSM) powstał w 2010 r. i jest najstarszym oddziałem terenowym tego stowarzyszenia. Samo zaś PTSM zostało formalnie powołane do życia w 2009 r.

Już jednak 12 września 2008 r. ówczesny Prorektor UJ, prof. dr hab. Andrzeja Mania gościł w Krakowie wybitnych przedstawicieli nauki o stosunkach międzynarodowych z Polski, którzy stanowili grupę inicjatywną działającą na rzecz powołania wspomnianej instytucji. Uzgodniono wtedy nazwę organizacji oraz wyznaczono prof. dr hab. Edwarda Haliżaka na osobę odpowiedzialną za opracowanie statutu stowarzyszenia i przygotowanie zjazdu założycielskiego.

We wspomnianym spotkaniu udział wzięli: prof. dr hab. Edward Haliżak (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Roman Kuźniar (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Andrzej Mania (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Tadeusz Marczak (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Marek Pietraś (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowksiej w Lublinie), prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. dr hab. Lubomir Zyblikiewicz (Uniwersytet Jagielloński).

W momencie założenie krakowski oddział PTSM liczył 29 osób.

W skład pierwszego Zarządu Oddziału w Krakowie PTSM weszły następujące osoby:

prof. dr hab. Andrzej Mania – przewodniczący
prof. dr hab. Lubomir Zyblikiewicz – wiceprzewodniczący
dr Artur Gruszczak – członek zarządu
dr Marcin Grabowski – sekretarz
dr Wojciech Michnik – skarbnik

Zarząd w kadencji 2016-2023:

prof. dr hab. Andrzej Mania – przewodniczący
prof. dr hab. Artur Gruszczak – wiceprzewodniczący
dr hab. Marcin Grabowski – sekretarz
dr Tomasz Pugacewicz – skarbnik
prof. dr hab. Robert Kłosowicz – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna w kadencji 2016-2023:

dr hab. Tomasz Młynarski, prof. UJ – przewodniczący
dr hab. Łukasz Wordliczek, prof. UJ
dr hab. Piotr Bajor

Sąd Koleżeński w kadencji 2016-2023:

dr Agnieszka Czubik – przewodnicząca
dr hab. Małgorzata Zachara, prof. UJ
prof. dr hab. Lubomir Zyblikiewicz