NATO w XXI wieku. Współczesne środowisko bezpieczeństwa – 5 grudnia 2013 r. – relacja z wykładu

NATO w XXI wieku. Współczesne środowisko bezpieczeństwa – 5 grudnia 2013 r. – relacja z wykładu

5 grudnia 2013 roku Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych wspólnie z Instytutem Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ zorganizowało seminarium poświęcone roli NATO oraz zagrożeniom bezpieczeństwa w XXI wieku. Spotkanie w Librarii Collegium Maius UJ poprowadził prof. dr hab. Andrzej Mania, przewodniczący krakowskiego oddziału PTSM i wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych.

W trakcie seminarium wykład NATO w XXI wieku. Współczesne środowisko bezpieczeństwa: zagrożenia i wyzwania wygłosił gen. Mieczysław Bieniek, dr nauk wojskowych, ostatni będący w służbie czterogwiazdkowy generał Wojska Polskiego, w latach 2010-2013 zastępca dowódcy strategicznego NATO ds. transformacji w Norfolk.

Fot. Jerzy Sawicz.