Seminarium nt. sytuacji na Bliskim Wschodzie – 27 listopada 2014 r. – relacja

Seminarium nt. sytuacji na Bliskim Wschodzie – 27 listopada 2014 r. – relacja

27 listopada 2014 roku w Librarii Collegium Maius UJ odbyło się seminarium dotyczące sytuacji na Bliskim Wschodnie. Zostało ono zorganizowane przez krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych oraz Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.

Spotkanie prowadził prof. Andrzej Mania, prorektor UJ ds. dydaktyki i przewodniczący krakowskiego oddziału PTSM. W samym seminarium udział wzięło liczne grono pracowników i studentów różnych jednostek UJ.

Głównym gościem spotkania była dr Patrycja Sasnal, reprezentująca Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i mogąca poszczyć się szeregiem staży zagranicznych (m.in. w USA oraz w Libanie).

Jej wystąpienie koncentrowało się wokół spraw związanych z tzw. Państwem Islamskim. Stwierdziła, że źródeł obecnego kryzysu należy upatrywać m.in. w decyzjach podjętych przez władze Stanów Zjednoczonych po 2003 r. w stosunku do byłych członków partii Baas i żołnierzy sił zbrojnych Iraku.

Dr Patrycja Sasnal w dalszej części swojego wystąpienia scharakteryzowała mocne i słabe strony ruchu tworzące tzw. Państwo Islamskie. Przedstawiła także interesy poszczególnych państw w regionie zaangażowanych w ten konflikt.

Ostatnia część wystąpienia zawierała rekomendacje dla polskiej polityki zagranicznej wobec kryzysu na Bliskim Wschodzie. Wskazała m.in. na fakt, że Polska dysponuje wciąż niewykorzystanym potencjałem, który mógłby być zaangażowany przynajmniej w ograniczenie skutków tego konfliktu, np. zwalczanie nielegalnego handlu działami sztuki, pochodzącymi z terytorium tzw. Państwa Islamskiego.

Drugą część spotkania stanowiła dyskusja z udziałem obecnych pracowników i studentów m.in. na temat rzeczywistego potencjału formacji zbrojnych wchodzących w skład tzw. Państwa Islamskiego. Rozważano także zasadność poparcia przez Polskę działań zbrojnych w Iraku i Syrii podejmowanych przez koalicję pod wodzą Stanów Zjednoczonych.

Fot. Jerzy Sawicz.