Warsztaty dla młodych naukowców z Prof. Peterem J. Katzensteinem – 23 maja 2017 r. – relacja

Warsztaty dla młodych naukowców z Prof. Peterem J. Katzensteinem – 23 maja 2017 r. – relacja

23 maja 2017 r. w Sali pod Belkami Collegium Maius UJ odbyły się warsztaty z udziałem prof. Petera J. Katzensteina skierowane do młodych naukowców z Europy Środkowej i Wschodniej.

Tematem spotkania były zagadnienia dotyczące projektowania badań oraz publikowania ich wyników w międzynarodowych wydawnictwach naukowych.

Warsztaty były wspólnym przedsięwzięciem krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych oraz Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.

Prowadzący warsztaty prof. Katzenstein jest pracownikiem, należącego do elitarnej Ligi Bluszczowej, Cornell University oraz uchodzi za jednego z dziesięciu najbardziej wpływowych teoretyków stosunków międzynarodowych w świecie. Posiada on także bogate doświadczenie w nadzorowaniu projektów naukowych i wydawniczych.

W warsztatach udział wzięli: dr Karol Chwedczuk-Szulc (Uniwersytet Wrocławski), Mateusz Filary (Akademia Ignatianum w Krakowie), Tibor Hargitai (Uniwersytet Korwina w Budapeszcie), Magdalena Kania (Uniwersytet Jagielloński), dr Magdalena Kozub-Karkut, dr Tomasz Pugacewicz (Uniwersytet Jagielloński) oraz Rafał Wiśniewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Spotkanie to było kontynuacją wcześniejszych tego typu przedsięwzięć skierowanych do młodych naukowców z Europy Środkowej i Wschodniej z udziałem czołowych przedstawicieli nauki o stosunkach międzynarodowych w świecie. Organizatorem poprzednich spotkań, odbywających się na Uniwersytecie Warszawskim, była dr hab. Anna Wojciuk a prowadzili je prof. Knud Erik Jørgensen (2012 r.) oraz Stefano Guzzini (2014 r. i 2015 r.).

Fot. Magdalena Kania.