Władze

Władze

Zarząd w kadencji 2016-2022

prof. dr hab. Andrzej Mania – Przewodniczący
dr hab. prof. UJ Artur Gruszczak – Wiceprzewodniczący
dr Marcin Grabowski – Sekretarz
dr Tomasz Pugacewicz – Skarbnik
dr hab. prof. UJ Robert Kłosowicz – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

dr hab. Tomasz Młynarski – Przewodniczący
dr hab. Łukasz Wordliczek
dr Piotr Bajor

Sąd Koleżeński

dr Agnieszka Czubik – Przewodnicząca
dr hab. Małgorzata Zachara
prof. dr hab. Lubomir Zyblikiewicz