Władze

Władze

Zarząd w kadencji 2016-2022

prof. dr hab. Andrzej Mania – Przewodniczący
prof. dr hab. Artur Gruszczak – Wiceprzewodniczący
dr hab. Marcin Grabowski – Sekretarz
dr Tomasz Pugacewicz – Skarbnik
prof. dr hab. Robert Kłosowicz – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

dr hab. Tomasz Młynarski, prof. UJ – Przewodniczący
dr hab. Łukasz Wordliczek, prof. UJ
dr hab. Piotr Bajor

Sąd Koleżeński

dr Agnieszka Czubik – Przewodnicząca
dr hab. Małgorzata Zachara, prof. UJ
prof. dr hab. Lubomir Zyblikiewicz