„Wschodnie wyzwania: Geopolityka – Bezpieczeństwo – Gospodarka” – relacja z seminarium

„Wschodnie wyzwania: Geopolityka – Bezpieczeństwo – Gospodarka” – relacja z seminarium

W dniu 6 czerwca 2019 r. odbyło się seminarium naukowe z udziałem Dr. hab. Pawła Kowala, poświęcone problematyce bieżącej sytuacji geopolitycznej i zmieniających się uwarunkowań bezpieczeństwa we wschodnim sąsiedztwie Polski, a także procesów transformacji społeczno-politycznej zachodzących w Rosji, Ukrainie i Białorusi.

Seminarium zorganizowane zostało przez krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych we współpracy z Instytutem Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej oraz Nową Europą Wschodnią.